Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Varför blåser det alltid i Göteborg? Om klimat och väder

Skapad 2016-11-25 07:57 i Bohusskolan Ale
Under detta arbetsområde kommer vi att arbeta med klimat, väder och klimatförändringar. Det är ett samarbetsprojekt mellan geografin i SO:n och fysiken och biologin i NO:n
Grundskola 7 Kemi Biologi Fysik
Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med klimat och väder. Det är ett samarbetsprojekt mellan geografin i SO:n och fysiken i NO:n. Det kommer säkert finnas möjlighet att vi i slutet även kommer kunna återkomma till klimatförändringarna vi arbetade med under temaveckan. I slutet av arbetet hoppas vi att ni kan ta ställning och diskutera klimatförändringar utifrån ert eget och andra människors perspektiv.

Innehåll

Ditt arbete kommer att bedömas utifrån:

Ditt arbete kommer att bedömas utifrån:

 • hur väl du kan resonera och argumentera kring hur människors livsstil påverkar klimatet och vad som kan göras för att stoppa klimatförändringarna.
 • hur väl du genomför och dokumenterar laborationer 
 • hur väl du beskriver och förklarar olika väderfenomen med hjälp av fysikaliska teorier och begrepp

Under lektionerna kommer vi att:

Under lektionerna kommer vi att:

 • Lärare i SO och NO kommer ha genomgångar om klimat, väder och klimatförändringar.
 • öva på att använda fysikaliska begrepp och teorier för att förklarar väderfenomen
 • genomföra och dokumentera laborationer
 • diskutera klimatförändringar utifrån egna och andra människors perspektiv.

Material vi kommer att använda:

 • Power Point från genomgångar
 • Fysikboken, Titano
 • instuderingsfrågor (se nedan i "Uppgifter")

Centrala begrepp:

 • aggregationsformer, kondensera och koka, stelna och smälta, densitet, temperatur, tryck, atmosfär, UV-strålning, växthuseffekten, växthusgaser, högtryck/lågtryck, varm- och kallfront, nederbörd, väder, klimat, vattnets kretslopp, klimatförändringar, permafrost

Uppgifter

 • Lab densitet

 • Lufttryck

 • Instuderings- och bedömningsuppgifter v 49

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.
  Fy  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: