Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi- plattektonik

Skapad 2016-11-25 09:17 i Alsike skola Knivsta
Grundskola 6 Geografi
Plattektonik: Vi kommer att arbeta med hur jordskorpan och det översta skiktet av jordmanteln är uppdelad i olika plattor, och hur dessa rör sig. Vi kommer att arbeta med vad som kan inträffa när plattorna kommer i kontakt med varandra. Vi kommer att tala om inre-och yttre krafter.

Innehåll

• Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.


• De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.


• Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till.


• Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.


• Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

 

Arbetssätt:

Du kommer få möjligheten att träna på detta innehåll genom att:

  • Läsa i olika läroböcker
  • Använda dig av internet
  • Titta på film och powerpoint
  • Diskutera i helklass samt mindre grupper
  • Läxförhör på begrepp som har med plattektonik att göra, förhöret kommer att ske tisdagen den 13/12.
  • Göra en fördjupningsuppgift, uppgiften ska lämnas in vecka 3, 2017

Uppgifter

  • Uppsats/redovisning

  • Begrepp- plattektonik

Matriser

Ge
Geografi- plattektonik

E
Eleven kan relativt tydligt beskriva hur den endogena eller exogena kraften fungerar. Eleven kan till viss del förklara vilken påverkan kraften har för människan och naturen. Eleven använder skiljetecken på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven använder något sambandsord. Eleven har i huvudsak skrivit texten i presens. Eleven har i huvudsak skrivit den beskrivande/förklarande texten i opersonlig form. Eleven har delat in texten i olika stycken.
C
Eleven kan med tydlighet beskriva hur den endogena eller exogena kraften fungerar. Eleven kan förklara vilken påverkan kraften har för människan och naturen. Eleven använder skiljetecken på ett relativt säkert sätt. Eleven använder flera sambandsord. Eleven har skrivit texten till övervägande del i presens. Eleven har till övervägande del skrivit den beskrivande/förklarande texten i opersonlig form. Eleven har delat in texten i olika stycken och använder underrubriker.
A
Eleven kan med utförlighet och tydlighet beskriva hur den endogena eller exogena kraften fungerar. Eleven kan utförligt och tydligt förklara hur kraften påverkar människan och naturen. Eleven använder skiljetecken på ett korrekt sätt. Eleven använder flera olika sambandsord. Eleven har skrivit texten i presens. Eleven har skrivit den beskrivande/förklarande texten i opersonlig form. Eleven har delat in texten i stycken och använder underrubriker som tydligt förklarar vad texten nedanför kommer att handla om.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: