👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Chez Nous 2 Kap 2a -2b

Skapad 2016-11-27 19:31 i Tunabergsskolan Uppsala
Grundskola F Moderna språk - språkval
Du kommer att lära dig klockans alla klockslag, skolämnen och veckodagarna.. Du får även lära dig alla former av verbet être = vara, är

Innehåll

Förmåga i fokus

 • förstå och tolka innehållet i talad franska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

 

I undervisningen kommer vi att jobba med

 • Läsa och lyssna på texter där olika personer pratar om klockslag, ämnen och veckodagar

 • Du tränar på att läsa dialoger tillsammans med en annan elev.

 • Olika övningar för att lära sig all former av presens av verbet être = är, vara
 • Kunna beskriva skolschema med klockslag, ämnen och veckodagar
 • Bygga upp ordförrådet genom gemensamma genomgångar och olika övningar. Du får läxor för att repetera och befästa nya ord.

Vad ska du kunna?

 • Verben être i presens alla former
 • Kunna stava och förstå veckodagarna och skolämnen
 • Kunna stava och förstå olika klockslag

 Hur får du visa dina förmågor?

Bedömning sker kontinuerligt under lektionerna genom skriftliga och muntliga uppgifter (presentation, dialoger)

 • Torsdag 30 november läs och hördiagnos

 • Prov fredag 1 december 2017

 

 

Matriser

M2
Kunskapskrav i Moderna Språk åk 7-9

E
C
A
Hörförståelse
Du förstår det mest väsentliga av innehållet. Du använder dig av någon strategi för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Läsförståelse
Du förstår det mest väsentliga av innehållet. Du använder dig av någon strategi för att förstå innehållet i texten.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i texten.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i texten.
Skriva
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.