Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidshemsplanering, Skinnefjällsskolan

Skapad 2016-11-28 10:05 i Gemensamt Härryda Härryda
Grundskola F – 6
Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.

Innehåll

Arbetsformer

Utevistelse: Genom att vara utomhus får eleverna större förståelse för hur de påverkas av och hur de påverkar miljön i sin närhet. Utevistelsen gör att de på ett naturligt sätt tränar grov och finmotorik. De ska få uppleva olika miljöer i sin närmiljö genom att exempelvis besöka olika skogar.

Skapande: Eleverna skall få prova på att använda sig av olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig. Detta delvis genom olika planerade och lärarledda aktiviteter men även genom att förse eleverna med material som de kan få uttrycka sig i den fria leken.

Den fria leken: I leken bearbetar barnen sina upplevelser och vad de har lärt sig under dagen. De lär sig samarbete, turtagning och konflikthantering.

Teknik: Inom den fria leken finns det gott om utrymme för olika konstruktionslekar såväl inne som ute, där eleverna får pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.

Omsorg: Eleverna ska ges möjlighet till vila, lugn och ro. Därmed får den fria leken ett stort utrymme i verksamheten. För att de ska orka med hela dagen och få chans att utveckla sina förmågor och egna intressen. Genom massage, film och sagor erbjuds eleverna rekreation och avslappning.

 

Förmågor och kunskaper som skall utvecklas

 • Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga.
 • Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer

Utvärderingen - vad och hur

Här beskrivs vilka resultat vi vill se och hur utvärderingen ska ske

- Vi vill att barnen respekterar varandra. 
- Vi vill att barnen blir delaktiga i verksamheten.
- Vi vill att barnen utvecklar sin empatiska förmåga genom den fria leken.
- Vi vill att barnen gör positiva val i leken.

Utvärderingen kommer att ske fortlöpande i arbetslagets samtal.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: