Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Teknik år 3

Skapad 2016-11-28 13:41 i Högadalsskolan Härryda
Enkla maskiner
Grundskola 1 – 3 Teknik
Vad är teknik? Vad betyder tekniken för oss människor? Vad använder vi för teknik i hemmet? Har teknik alltid funnits?

Innehåll

 

Varför ska vi lära oss om tekniska hjälpmedel?

Vi ska lära om detta för att:

 • förstå vad som kan vara teknik.
 • förstå vad som krävs för att olika konstruktioner ska fungera.
 • förstå och tänka kring vad tekniken har betytt för människan.
 • kunna använda några ord och begrepp som hör till tekniken.

 

Vad ska vi lära?

Vi ska lära oss vad det finns för teknik i vår vardag och hur saker fungerar och används.

Vi ska lära oss hur några av de enkla maskinerna i vår vardag fungerar.

Vi ska samtala om vad tekniken har betytt för människan och hur saker har förändrats över tid och behov.

Vi ska prata om några tekniska ord och begrepp.

Vi ska lära oss att bygga och konstruera utifrån en beskrivning.

 

Arbetssätt

Vi ska läsa faktatexter, titta på faktafilmer och utifrån det diskutera vad teknik är, vad det finns för teknik i vår vardag och vad den används till.

Du ska få skriva egna faktatexter.

Vi ska göra egna konstruktioner där vi tillämpar enkla mekanismer.

Du ska få dokumentera i form av texter, enkla skisser, bilder och fysiska modeller.

Du ska få träna på att använda tekniska ord och begrepp, både muntligt och skriftligt.

 

Så här ska du få visa vad du har lärt dig

Du deltar i samtal.

Du kan ge exempel på några enkla maskiner och hur de används i vardagen.

Du kan med hjälp av ledande frågor använda enkla ord och begrepp.

Du gör enkla dokumentationer av ditt arbete.

 

Elevinflytande

Utgå från elevernas nyfikenhet och önskemål om vad de vill lära sig mer om inom arbetsområdet.

Eleverna ger egna förslag på hur de kan visa vad de har lärt sig.

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • förstå vad som kan vara teknik
 • tänka kring vad tekniken har gjort för människan.
 • beskriva och ge exempel på några enkla maskiner.
 • ge exempel på hur några enkla maskiner används i vardagen.
 • bygga och konstruera utifrån en enkel skiss.
 • använda ord och begrepp som hör till tekniken.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: