Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria åk 8 - Renässansen

Skapad 2016-11-29 11:04 i Tiundaskolan Uppsala
Den västerländska litteraturhistorian är indelad i sju epoker och Renässansen är den andra epoken ca 1500 e.Kr - 1700 e.Kr
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Renässansen betyder pånyttfödelse, det vill säga att man vill gå tillbaka till någonting och blåsa liv i det igen. Under renässansen var det den antika kulturen som man ville återvända till. Konstnärer och författare såg den grekiska och romerska antiken som ett försvunnet ideal. De gjorde uppror mot medeltidens religiösa livsåskådning och satte i stället människans mångsidighet och frihet i centrum.

Innehåll

Undervisningens innehåll och uppgifter

Under det här arbetsområdet kommer du att få lyssna på genomgångar, se ett avsnitt ur Hej Litteraturen samt läsa några textutdrag från några av renässansens mest kända författare. Vi kommer att avsluta med ett prov. De författare vi kommer att fördjupa oss i är:

 • William Shakespeare
 • Miguel de Cervantes
 • Francois Rabelais

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Litteraturhistoria Svenska 7-9

Insats krävs
E
C
A
Göra sammanfattningar och visa läsförståelse
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Resonera om verken och se samband mellan verk och upphovsman
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Dra slutsatser hur historiska och kulturella sammanhang påverkat verket
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då relativt välunderbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: