👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 3 - Geometri åk 9 ht 16

Skapad 2016-11-29 17:54 i Vasaskolan Hedemora
Under veckorna 47-51 kommer vi att arbeta med Geometri. Vi kommer att fokusera på rymdgeometri och figurerna i 3D. Volymenhetera ska repeteras och omvandlas. Räkna volymen på olika kroppar. Begreppet skala ska vi repetera och utveckla. Vi kommer att jämföra olika figurer och begreppet likformighet.
Grundskola 9 Matematik
Under veckorna 47 - 51 kommer vi att arbeta med Geometri. Vi kommer att fokusera på rymdgeometri och figurerna i 3D. Volymenhetera ska repeteras och omvandlas. Räkna volymen på olika kroppar. Begreppet skala ska vi repetera och utveckla. Vi kommer att jämföra olika figurer och begreppet likformighet.

Innehåll

Syfte

Syftet i grundkursen:

 • öva på begreppet volym är
 • träna namnen på olika rymdgeometriska kroppar; kub, rätblock, cylinder mm
 • använda olika enheter för volym
 • träna på att beräkna volym
 • träna på att beräkna area av en begränsningsyta
 • träna på att förstå area- och volymskala
 • träna på och räkna med likformighet

Syftet i fördjupningen:

 • klotets volym
 • tillämpa pythagoras sats
 

 

Konkretiserade mål

Du ska kunna:

  • förstå vad volym är
  • känna igen namnen på olika rymdgeometriska kroppar; kub, rätblock, cylinder mm
  • använda olika enheter för volym
  • beräkna volym
  • beräkna area av en begränsningsyta
  • förstå area- och volymskala
  • förstå och räkna med likformighet

  Syftet i fördjupningen:

  • klotets volym
  • tillämpa pythagoras sats
   

Undervisningens innehåll

Arbetssätt:
Vi kommer att arbeta problembaserat, konkret och laborativt.
Färdighetsträning i Matte direkt
Stort fokus på resonemang och kommunikation
Spel och dator

Begrepp/Matteord

Platonisk kropp, rymdgeometrisk kropp, basyta, sidoyta, prisma, rätblock, kub, cylinder, kon, pyramid, klot, hörn, kant, kubikmeter, liter, månghörning, begränsningsyta, mantelyta, längdskala, areaskala, volymskala, likformighet

Planering

v. 47 Introduktion fokus på rymdgeometriska kropparnas namn samt volymenheterna,

         Olika kroppars volym, beräkningar

 v.48 Fortsatt arbete med volym , test på ett par uppgifter om Volym

v.49 Skala, Likformighet

v.50 fortsatt arbete, Skala, Likformighet

v.51 Tema jul

 

Bedömning

Jag kommer bedöma dig utifrån:
 • hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp
 • hur du arbetar med dina uppgifter, vilken kvaltet du visar i dina uträkningar och matematiska resonemang
 • Vi kommer att ha ett test på volym samt geometriska former.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Kunskapskrav
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9

Matriser

Ma
Kapitel 3 åk 9 ht 16

E
Nivå 3
A
Begreppsförmåga
kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda de i välkända sammanhang ex. förklara och använda matteorden på rätt sätt
Ange namnen på geometriska figurer och kroppar. Omvandlar kubikdm till liter. Avgöra om figurer är likformiga.
Begreppet volym, rimlighetsuppfattning.
beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer ex.
Problemlösnings-förmåga
lösa olika problem i bekanta situationer genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. ex.
Beräkna volym
Tillämpa Regler för likformighet.
Tillämpa regler för likformighet.
Metodförmåga
Du kan välja och använda matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat. Ex. Olika räknemetoder i mltiplikation och division, addition och subtraktion
Beräkna kroppars volym. Metod för volymskala
Beräkna ex höjd om volym är given. Tillämpa formel.
Resonemangs-förmåga
Du för resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.. ex.
Resonemang om likformighet.
Resonemang om den lämpligaste figuren som passar. För och nackdelar.
resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. ex,
Kommunikations-förmåga
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med anpassning till sammanhanget. ex du kan berätta hur du har tänkt och visar en lösning på flera sätt
Motivera vilken form som är mest lämplig för rätt ändamål.
Du kan i redovisningar och samtal föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt. ex du kan ha en diskussion med en kamrat som redovisar en lösning, du ska då vara en "kritisk vän"