Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk, decimaltal och procent

Skapad 2016-12-05 14:34 i Östratornskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Matematik
Arbetsområdet utgår från kapitel 2 och 3 - "Bråk och Decimaltal" samt "Bråk och procent" - i matematikläromedlet Prima Formula.

Innehåll

Det som eleverna ska lära sig:

 

 • Beräkna och ange delar av helheter i bråk, procent och decimaltal
 • Omvandla mellan bråktal, procent och decimaltal
 • Jämföra och storleksordna bråktal
 • Förkorta och förlänga bråk
 • Avrunda decimaltal
 • Division med stora tal
 • Beräkna nya värden efter höjningar och sänkningar

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Bråk, decimaltal och procent

Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Jämföra och storleksordna bråktal
Du kan jämföra bråk med samma nämnare eller täljare med varandra och avgöra vilket/vilka som är störst/minst.
Du kan jämföra bråk med samma nämnare eller täljare med varandra och avgöra vilket/vilka som är störst/minst. Du kan även jämföra bråk med olika nämnare och täljare med någon relativt effektiv metod som du kan redogöra för på ett utvecklat sätt.
Du kan jämföra bråk med olika/samma nämnare och/eller täljare med varandra och avgöra vilket/vilka som är störst/minst med någon effektiv metod som du kan redogöra för på ett välutvecklat sätt.
Ange delar av helheter i bråk, procent och decimaltal
Du kan ange hur stor del av exempelvis en kvadrat eller cirkel som är färglagd i procent, i enkla exempel. Du kan även omvandla enkla bråktal (såsom 3/4) till procent.
Du kan ange hur stor del av exempelvis en kvadrat eller cirkel som är färglagd i både procent och bråk, i medelsvåra exempel. Du kan även omvandla bråktal till procent.
Du kan ange hur stor del av exempelvis en kvadrat eller cirkel som är färglagd i procent, bråk och decimaltal, även i svårare exempel. Du kan även omvandla bråktal till procent.
Förkorta och förlänga
Du kan förkorta och förlänga bråk på korrekt sätt. Du kan redogöra för det på ett enkelt sätt.
Du kan förkorta och förlänga bråk på korrekt sätt. Du kan redogöra för det på ett utvecklat sätt.
Du kan förkorta och förlänga bråk på korrekt sätt. Du kan redogöra för det på ett välutvecklat sätt.
Dividera stora tal
Du kan någon metod för att dividera stora tal. Du kan använda denna för att göra en korrekt uträkning med korrekt svar. Du kan redogöra för din metod på ett enkelt sätt.
Du kan dividera på ett korrekt sätt och kommer fram till ett korrekt svar. Du kan delvis anpassa metodval efter olika divisioner. Du kan även redogöra för dina metoder på ett utvecklat sätt.
Du kan dividera på ett korrekt sätt och kommer fram till ett korrekt svar och du kan anpassa ditt metodval efter olika divisioner för att på ett effektivt sätt komma fram till ett korrekt svar. Du kan redogöra för dina metoder på ett välutvecklat sätt.
Avrunda decimaltal
Du kan avrunda enkla decimaltal med flera decimaler till en decimal.
Du kan avrunda decimaltal med flera decimaler till en decimal. Du vet att man ska avrunda uppåt när det är hälften eller mer.
Du kan omvandla decimaltal med flera decimaler till en decimal, även i fall där detta resulterar i ett heltalsbyte. Du vet att man ska avrunda uppåt när det är hälften eller mer.
Beräkna nya värden efter höjningar och sänkningar
Du kan beräkna nya värden efter höjningar och sänkningar, exempelvis vid rabatter, i enkla fall som 25% och 50%. Du kan redogöra för din metod på ett enkelt sätt.
Du kan beräkna nya värden efter höjningar och sänkningar, exempelvis vid rabatter, i fall som 10%, 25% och 50%. Du kan redogöra för din metod på ett utvecklat sätt.
Du kan beräkna nya värden efter höjningar och sänkningar, exempelvis vid rabatter, även i svårare fall som 30%. Du kan redogöra för din metod på ett välutvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: