👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lässtrategier åk 5

Skapad 2016-12-06 11:10 i Älvsåkersskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
En pedagogisk planering över hur vi kommer att arbeta med de olika lässtrategierna som representeras av läsfixarna: spågumman, detektiven, reportern, cowboyen och konstnären.
Grundskola 4 Svenska
Under läsåret 2017/2018 kommer vi att arbeta med lässtrategier (läsfixarna). Läsfixarna består av fem figurer: spågumman, detektiven, reportern, cowboyen och konstnären, som representerar olika lässtrategier. Vi kommer att läsa olika typer av texter där vi tränar på att använda oss av lässtrategierna för att bli bättre läsare. Målet är att du ska bli en expertläsare och kunna använda dig av strategierna när du läser olika sorters texter.

Innehåll

Lässtrategier

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Syfte

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.

Vi ska lära oss hur vi använder läsförståelsestrategier för att bli bättre läsare och få mer glädje av de texter vi läser. Målet är att vi ska bli expertläsare.

Centralt innehåll åk 4-6

Svenska

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 •  
  Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

 

Undervisning och arbetsform

Så här kommer vi att arbeta:

 • Med "En läsande klass". Vi följer vissa upplägg från: www.enlasandeklass.se
 • Genomgång kring de olika lässtrategierna och varför vi behöver ha lässtrategier.
 • Träna på de fem olika lässtrategierna genom att förutspå och ställa hypoteser (spågumman), reda ut oklarheter (detektiven), ställa frågor (reportern), sammanfatta (cowboyen) och skapa inre bilder (konstnären).
 • Läsa olika sorters texter enskilt och högt tillsammans.
 • Vi läser böcker och texter skrivna av betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare.
 • Skriva egna textanalyser och reflektioner.
 • Textsamtal och boksamtal.
 • Diskussioner i helklass och i mindre grupper.

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • läsa och förstå olika slags texter
 • ställa och svara på frågor till texter
 • använda de olika lässtrategierna för att lättare förstå en text
 • förstå texter på olika djup, t ex på raden-frågor, mellan raden-frågor och bortom raden-frågor
 • kunna resonera om budskapet i texten samt koppla det du läst till egna erfarenheter och åsikter (textkopplingar)
 • sammanfatta den lästa texten
 • argumentera och motivera dina svar till det lästa
 • beskriva din upplevelse av läsningen

Du visar dina kunskaper genom att:

 • vara aktiv under lektionerna
 • delta i diskussioner
 • "exittickets"
 • göra skriftliga inlämningar av textanalyser och reflektioner över olika sorters texter
 • visa din upplevelse av läsningen, skriftligt och muntligt

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Lässtrategier åk 4

--->
--->
--->
Använda lässtrategier
 • Sv
 • Sv  4-6
 • Sv  E 6
Du kan med viss hjälp använda dig av fler än en lässtrategi.
Du kan självständigt använda dig av fler än en lässtrategi.
Du kan självständigt använda dig av många olika lässtrategier.
Din förmåga att resonera och samtala
 • Sv
 • Sv  E 6
Du kan med viss hjälp resonera om budskapet i olika texter. Du kan göra en enkel text-till-mig koppling.
Du kan självständigt resonera om budskapet i olika texter. Du kan göra en utvecklad text-till-mig koppling.
Du kan självständigt resonera om budskapet i olika texter och motivera. Du kan göra en väldigt utvecklad text-till-mig koppling.
Din förmåga att beskriva
 • Sv
 • Sv  E 6
Du kan med viss hjälp beskriva din upplevelse av läsningen på ett enkelt sätt både muntligt och skriftligt.
Du kan självständigt beskriva din upplevelse av läsningen på ett utvecklat sätt både muntligt och skriftligt.
Du kan självständigt beskriva din upplevelse av läsningen på ett utvecklat och tydligt sätt både muntligt och skriftligt.
Din förmåga att tolka och resonera utifrån egna erfarenheter
 • Sv
 • Sv  E 6
Du kan med viss hjälp göra textkopplingar.
Du kan självständigt göra textkopplingar.
Du kan självständigt göra tydliga textkopplingar.
Läser med flyt
 • Sv
 • Sv  E 6
Du kan läsa med flyt. Du läser ut de flesta orden snabbt och lätt och fastnar ibland på några svåra ord. Du gör pauser vid punkter och läser lagom fort så att det går bra att lyssna på dig.
Du läser med bra flyt och fastnar sällan på svåra ord. Du gör pauser, läser lagom fort och har börjat läsa lite med inlevelse. Det går bra och lätt att lyssna på dig.
Du läser med mycket bra flyt och fastnar väldigt sällan på svåra ord. Du gör pauser och läser lagom fort med bra inlevelse. Du använder dessutom olika röstlägen när någon pratar i texten, när det är spännande m.m. Det går väldigt lätt att lyssna på dig.
Visar min läsförståelse genom att ...
 • Sv
 • Sv  E 6
Du kan med viss hjälp berätta om vad du har läst. Du kan återge det viktigaste i texten.
Du kan berätta utvecklat om vad du har läst. Du kan återge det viktigaste i texten och berätta om något som står "mellan raderna".
Du kan berätta mycket och utförligt om vad du har läst. Du kan återge det viktigaste i texten. Du kan berätta om saker som står mellan raderna.