Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 7

Skapad 2016-12-06 12:13 i Torpskolan Lerum
Grundskola 7 Matematik

Innehåll

Centralt innehåll

 • -Uppskatta, mäta och beräkna vinklar i olika geometriska figurer
 • -Använda gradskiva
 • -Använda vinkelsumman i en triangel
 • -Beskriva olika slags trianglar och fyrhörningar
 • Mäta och beräkna omkretsen på oilka geometriska figurer

Fördjupning

 • -Att beräkna cirkelns omkrets mer noggrant
 • -Mer om olika sorters vinklar
 • -Att rita trianglar och bisektriser

 

Planering

Vecka

Dag

Uppgifter

48

Torsdag

Omkrets

Tal: 22-27

49

Tisdag

Vinklar

Tal: 1-9

 

Onsdag

Ped.fm.

 

Torsdag

Triangelns vinkelsumma

Olika typer av trianglar

Tal: 10-20

50

Tisdag

Lucia

 

Onsdag

Cirkelns omkrets

Tal: 29-36

 

Torsdag

Skala

Tal: 38-43

2

Tisdag

Skala

Tal: 44-49

 

 

Onsdag

Diagnos

 

Torsdag

Egen fördjupning

3

Tisdag

Egen fördjupning

 

Onsdag

Ped.fm.

 

Torsdag

Egen fördjupning

4

Tisdag

Repetition

 

Onsdag

PROV

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematik 7-9

Ej visat
E
C
A
Problemlösning
Formulerar och löser problem med hjälp av matematik.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Begrepp
Använder och analysera matematiska bergrepp och samband mellan begrepp.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Metoder
Kunna välja lämpliga matematiska metoder för beräkningar.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet med gott resultat.
Resonemang
Kan föra och följa matematiska resonemang, och
I
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation/Redovisning
Använder matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som till viss del för resonemanget framåt.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: