👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 5 - Geometri

Skapad 2016-12-06 17:19 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola 5 Matematik
längd, omkrets, area, vinklar, skala Beta

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet är att du ska lära dig:

 • mäta längder och använda enheterna millimeter, centimeter, decimeter, meter, kilometer, mil
 • mäta omkrets och area av rektanglar, trianglar och sammansatta figurer med enheterna kvadratcentimeter och kvadratmeter
 • mäta och rita vinklar och använda begrepp som trubbig, rät och spetsig vinkel samt enheten grader
 • förstå och använda skala

Bedömning - vad och hur

Du ska visa att du kan

- räkna ut sträckor, omkrets och area på olika geometriska former.

- räkna på skala och olika vinklar.

- omvandla mellan mm, cm, dm, m, km, mil

Du kommer få visa detta i olika uppgifter, arbetsblad, diagnos och test.

 

 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer arbeta med att mäta olika sträckor och omvandla mellan sträckor. Du kommer även räkna omkrets och areor på olika former. Du kommer få träna på olika sätt. Du kommer jobba med skala och vinklar på olika sätt.

Vi arbetar både praktiskt och teoretiskt; enskilt, i par och i grupp och vi använder oss av olika miljöer så som klassrum, skolgård och samhället.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6