Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturläsning med reflektion

Skapad 2016-12-07 13:29 i Sturegymnasiet Halmstad
Skönlitterär läsning med reflektion
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk

Innehåll

 

 

Uppgifter

  • Reflektion över en skönlitterär bok

Matriser

SvA
Svenska årskurs 7-9

För att klara kunskapskraven för de olika nivåerna ska du:

E
C
A
Läsa
Läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att välja lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att välja lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att välja lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Visa grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar med viss koppling till tid och orsaker i texterna.
Visa god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar med relativt god koppling till tid och orsaker i texterna.
Visa mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar med god koppling till tid och orsaker i texterna.
Föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i texter.
Föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap som kan läsas mellan raderna i texter.
Föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i texter.
Föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Föra utvecklade resonemang verket med kopplingar till dess upphovsman.
Föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Dra till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhanget.
Dra relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhanget.
Dra väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhanget.
Skriva
Skriva olika texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, skrivregler och struktur.
Skriva olika texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, skrivregler och struktur.
Skriva olika texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, skrivregler och struktur.
Söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet.
Söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Samtala
Samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: