Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema världsreligionerna

Skapad 2016-12-07 15:21 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Vi kommer att arbeta med världsreligionerna - judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism.

Innehåll

Innehåll

Vi ska lära oss:

 • om världsreligionerna, vilka likheter och skillnader som finns mellan dessa religioner.
 • några kristna högtider och traditioner 
 • viktiga berättelser ur varje religion.
 • resonera om vardagliga moraliska frågor.
 • ämnesspecifika ord och begrepp.
 • söka information och värdera källors trovärdighet.

 

 

Undervisning

I undervisningen kommer vi att:

 • arbeta med faktatexter, både läsa och skriva.
 • titta på filmer.
 • ha gemensamma genomgångar.
 • arbeta självständigt och i grupp.
 • arbeta med Studi och göra quiz.

 

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • analysera världsreligionerna och se skillnader och likheter.
 • analysera hur religioner påverkar människor och samhället.
 • söka information och värdera källornas trovärdighet.
 • göra jämförelser mellan kristna traditioner förr och nu.
 • resonera kring vardagliga moraliska frågor.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: