Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation 16/17 HS

Skapad 2016-12-08 16:31 i Hjortsbergsskolan sär Falkenberg
kommunikation, samspel, ordförståelse, använda AKK
Grundsärskola F – 9 Kommunikation
Genom kommunikation utvecklar människan sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Kommunikation ökar förutsättningarna för delaktighet i vardagen och i samhället.

Innehåll

Syfte

Undervisningen inom ämnesområdet kommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i att samspela med andra och en tilltro till sin förmåga att aktivt påverka som situation. Eleverna ska ger förutsättningar att kommunicera i olika sammanhang och kunna uttrycka sig med tydlig avsikt i tal och andra kommunikationsformer. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sitt språk och sin identitet.

Undervisning och aktiviteter

Du kommer att:

 • skriva ditt namn      
 • träna munmotorik  
 • spela spel tillsammans med vuxen och tillsammans med klasskamrater. 
 • varje dag titta på ditt dagsschema med bilder för att du ska förstå vad som ska hända både inom- och utomhus.
 • använda "Widgit go" som ett talande samtalshjälpmedel
 • träna på att "ljuda" i flera olika sammanhang.
 • titta på "Livet i bokstavslandet" för att stärka ditt intresse för bokstäver 

Bedömning

Bedömning sker fortlöpande genom observation, dokumentation och ifyllnad av matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • Centralt innehåll
 • .
  KOM  1-9
 • Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i affären eller med digitala verktyg.
  KOM  1-9
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.
  KOM  1-9
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
  KOM  1-9
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: rim, ramsor, sånger, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  KOM  1-9
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-9
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  KOM  1-9
 • Information i vardagssituationer, till exempel scheman, symboler och instruktioner såväl med som utan digitala verktyg.
  KOM  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra
  KOM  1-9

Matriser

KOM
Grundsärskolan träningsskolenivå

Visar inget intresse
VIsar intresse/deltar
Grundläggande
Kan oftast självständigt
(med stöd, verbalt eller fysisk hjälp)
Kan självständigt
Fördjupad (helt självständigt eller med hjälp av arbetsordning eller schema)
Skriva ditt namn
Träna munmotorik
Spela spel tillsammans med vuxen och tillsammans med klasskamrater.
Varje dag titta på ditt dagsschema med bilder för att du ska förstå vad som ska hända
Använda "Widgit go" som ett talande samtalshjälpmedel.
Träna på att "ljuda" i flera olika sammanhang.
titta på "Livet i bokstavslandet" för att stärka ditt intresse för bokstäver
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: