👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fotografi Lg 6 ht 2016

Skapad 2016-12-12 13:24 i Spekerödskolan Stenungsund
Grundskola 6 Bild
En kort överblick kring fotografiets historia, och ett nedslag i några ikoniska bilder. Du får möjlighet att arbeta med egna konstbilder i digital form, och möjlighet att kanske parafrasera en ikonisk bild.

Innehåll

Syftet med detta arbetsområde är att du ska:

- utveckla dina kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas, och få erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår.

- utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder.

- utvecklar din kreativitet och ditt intresse för att skapa.

- utveckla förståelse för hur bildbudskap utformas i olika medier.

Centralt innehåll

Så här kommer vi att arbeta för att du ska utveckla dina kunskaper:

Vi kommer att ha genomgångar kring fotografiets historia och utveckling, kontraster och hur man kan arbeta med ljus och skugga.

Du ska göra en remake - en parafras - av ett av ett ikoniskt fotografi. Ta gärna flera alternativa bilder och välj sedan en av dem.

Du ska ta en bild där du visar på skarp kontrast mellan ljus och mörker, ljusdagrar och skuggor. Du får gärna göra ljuskorrigeringar i valfritt redigeringsprogram. Bilden görs som en inlämning i Classroom.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6