Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1 16/17

Skapad 2016-12-12 15:13 i Allerums skola Helsingborg
Pedagogisk planering i matematik åk 1 med matris.
Grundskola 1 Matematik
Matematik finns överallt. Eleverna är redan bekanta med matematik i olika former. De har delat frukter, spelat spel, ramsräknat osv. Fokus nu är att bli riktigt säkra på addition och subtraktion inom talområdet 1-10. "Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang." Lgr 11

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska utveckla förmågan att:

 • kunna lösa enkla problem
 • kunna använda matematiska begrepp
 • kunna göra enkla beräkningar 
 • kunna delta i matematiska samtal och resonemang

 

Så här ska vi arbeta:

Vi arbetar utifrån praktiskt och konkret material och går stegvis mot abstrakt matematik.
Vi tränar addition och subtraktion 1-10 genom att bygga alla talen med "talhus" .
Vi lägger stor vikt vid förståelse av likhetstecknets betydelse samt hur addition och subtraktion hör samman. 
Förutom det praktiska materialet arbetar vi med arbetsblad och digitala verktyg.
Vi jobbar både individuellt, i par och helklass.

Vi kommer att arbeta med följande: 

Taluppfattning/Addition och subtraktion inom talområdet 1-10

Likhetstecknets betydelse =

Matematiska begrepp tex hälften/dubbelt, Större än > mindre än <, färre/flest

Hela tiotal inom talområdet 0-100

Problemlösning

Geometri

Längd

Tid (hel- och halvtimme-analog och digitalklocka)

Mönster

Statistik

Vi kommer bedöma på vilket sätt du:

 • kan lösa enkla problem
 • förstår likhetstecknet
 • kan räkna addition och subtraktion inom talområdet 1-10
 • kan namnge och beskriva geometriska former (cirkel, rektangel, kvadrat, triangel)
 • göra och fortsätta mönster
 • kan den analoga och digitala klockan hel/halvtimme
 • kan läsa av och göra enkla stapeldiagram
 • kan göra enkla mätningar i längd

I vår bedömning kommer vi utgå från:

din delaktighet på lektionerna
ditt individuella arbete på lektionerna
Theglander diagnoser
diagnoserna från Skolverket 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik åk 1 bedömningsmatris

Matematikmål åk 1
På väg att uppnå
Har uppnått
Jag kan ramsräkna 0-100
Jag kan skriva siffrorna 0-9
Jag kan addition inom talområdet 0-10.
Jag kan subtraktion inom talområdet 0-10.
Jag kan ordningstalen 1-10 (första, andra, tredje osv.).
Jag kan förstå tecknet =
Jag kan förstå tecknen + -
Jag kan förstå tecknen < >
Jag förstår begrepp som beskriver läge - framför, bakom, bredvid.
Jag förstår begrepp som beskriver storlek - stor, större, störst, liten, mindre, minst, osv.
Jag förstår begrepp som beskriver mängd - hälften, dubbelt, färre, fler osv.
Jag kan formerna - cirkel, rektangel, kvadrat, triangel.
Jag kan fortsätta på enklare mönster.
Jag känner igen mynt: 1 kr, 5 kr, 10 kr.
Jag kan räkna och förstå enklare räknehändelser/ problem
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: