Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2016-12-13 11:49 i Stavby skola Uppsala
Grundskola F – 3 Bild NO (år 1-3)
Arbetet syftar till att eleverna ska lära sig om Jorden, Månen och Solen. Himlakropparnas koppling till tidsräkning. Sambandet rymden och mytologi (stjärnbilder). Några viktiga personer för vår kunskap om rymden.

Innehåll

 

 

Eleverna kommer att lära sig om rymden genom att: 

 * Diskutera (par och helklass)

* Titta på filmer

* Läsa faktatexter

* Svara på frågor

* Skapa himlakroppar och farkoster med olika skapande tekniker

* Sjunga sånger

* Läxa: att dokumentera månens faser under en tidsperiod. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3

Matriser

NO Bl
Rymden

Förskoleklass
Årskurs 1
Årskurs 2
Årskurs 3
Mål 1
 • NO   3
Eleven ska kunna planeternas namn och ordning.
Eleven ska veta varför månen lyser.
Eleven ska veta varför solen lyser.
Eleven ska veta vad gravitation är och kunna beskriva den. Exempelvis: Tidvatten
Mål 2
 • NO   3
Eleven ska veta namnet på vårt solsystem.
Eleven ska känna till 4 månfaser: Kommande-, gående-, full- och nymåne.
Eleven ska känna till hur stor solen är jämfört med jorden.
Eleven ska kunna återge några historiska fakta och personer som varit viktiga för upptäckter kring rymden.
Mål 3
 • NO   3
Eleven ska känna igen några stjärnbilder och koppla dem till mytologi.
Eleven ska veta hur jordens rotation hänger ihop med dagens längd.
Eleven ska veta hur solens rotation hänger samman med årstiderna.
Skapande
 • Bl  1-3
 • Bl  1-3
.
Eleven ska kunna skapa ett objekt med hjälp av tekniken paper mache.
.
Eleven ska kunna designa och konstruera en farkost.
Undersökningar
 • NO  1-3
 • NO  1-3
Eleven ska kunna dokumentera månens faser under en tidsperiod.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: