Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt 20 åk 7 Sh Massmedia och kommunikation Jos

Skapad 2016-12-13 13:45 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap SO (år 1-3)
Massmedia och kommunikation

Innehåll

Mål

- Du ska förstå massmedias roll i samhället, hur informationsspridning går till och hur kommunikation och masskommunikation fungerar. 

- Du ska kunna använda centrala begrepp som behandlas i arbetsområdet.

- Du ska kunna redogöra varför källkritik är viktigt när tar till sig information.

Innehåll

Genomförande

Vi kommer att arbeta med instuderingsfrågor och texter som behandlar massmedias roll i samhället. Arbetsområdet avslutas med två test.

Bedömning

Bedömningen grundar sig på provet samt aktivitet på lektionerna.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  Sh  7-9
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
  Sh  7-9
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  7-9

Matriser

Sh SO
Jä ht 17 åk 7 Sh Massmedia Jos

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
VISA KUNSKAPER och BEGREPP
Visa kunskap om samhällsstrukturer Använda begrepp
grundläggande kunskaper
goda kunskaper
mycket goda kunskaper
SAMBAND
Resonera om hur individ och samhälle påverkar varandra Resonera om demokratiska rättigheter och skyldigheter
enkla samband
förhållandevis komplexa
komplexa samband
VÄRDERA
Resonera om olika källors trovärdighet och relevans
enkla och till viss del underbyggda resonemang
utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: