Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologiska burken

Skapad 2016-12-13 14:41 i Sofiebergsskolan Halmstad
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Vad händer om vi planterar en grön växt i en burk och sluter det helt tätt? Varför händer det?

Innehåll

Vad ska jag lära mig?

Jag ska lära mig

 • att solens energi sparas i de växter genom fotosyntesen
 • beskriva enkelt vad som händer med växten i burken
 • att beskriva vattnets kretslopp 
 • vattnets olika former gasform, fast form och flytande form med begreppen vattenånga, is och vatten.
 • vattnets olika övergångar smälta, stelna, kondensera, avdunsta
 • beskriva en näringskedja med begreppen producent, konsument och  toppkonsument

 

 

Hur ska jag lära mig?

Jag ska lära mig genom att

 • titta på film som beskriver fotosyntesen, vattnets kretslopp och näringskedjor.
 • sjunga vattnets kretslopp
 • observera vad som händer i burken
 • observera och diskutera vattnets kretslopp i den ekologiska burken 
 • läsa faktatexter
 • diskutera och arbeta tillsammans med en kamrat 

 

Hur ska jag visa vad jag har lärt mig?

Jag ska visa vad jag har lärt mig genom att

 • jag ska beskriva och rita vattnets kretslopp och använda begreppen som beskriver vattnets former och övergångar.
 • jag ska rita en näringskedja och beskriva hur solens sparade energi vandrar i näringskedjan med begreppen producent, konsument och toppkonsument. 
 • redovisa vattnets kretslopp eller näringskedjan med en film eller med Pic collage.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3

Matriser

NO
Ekologiska burken

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Jag kan
beskriva och rita vattnets kretslopp och använda begreppen som beskriver vattnets former och övergångar.
Jag kan beskriva och rita vattnets kretslopp och kan använda något begrepp som beskriver vattnets former och övergångar
Jag kan beskriva och rita vattnets kretslopp och kan använda begreppen som beskriver vattnets former och övergångar
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: