Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från À till Ö i naturen

Skapad 2016-12-14 08:08 i Ringblommans förskola Halmstad
Förskola
Med utgångspunkt från våra olika utemiljöer följa årets växlingar och samtidigt väva in förförståelse för vårt talade och skrivna språk,naturkunskap,symboler och grundläggande matematiska begrepp

Innehåll

Bakgrund

Vi noterade att våra barn under hösten 2016 intresserade sig för maskarnas liv, ställde frågor om vart de och andra djur och insekter tog vägen när maten tog slut efter sommaren, vart bodde de när det blev vinter och kallt. Samtidigt påbörjade personalen kompetensutveckling utifrån skolverkets läslyftsmodell.

Vi bestämde att vårt stora övergripande tema under 2017 skulle ha sin utgångspunkt i våra olika utemiljöer och samtidigt koppla detta tema till läslyftet.

Vi arbetade under senare delen av hösten med att utifrån att bygga en kompost, skapa en grund för vårt fortsatta tema under 2017.

Vi kopplade på att konstruera bokstäverna i ordet kompost, vilket startade ett intresse från barnen om att undersöka bokstäverna i sina egna namn, kompisarnas namn, symboler i vår närmiljö. Vi arbetade med löv från träden på vår förskoletomt. Vi dramatiserade olika djursagor.

 

Våren 2017    Våren från A till Ö

 

Vi har arton inskrivna barn, dessa delas in i tre grupper som under veckorna kan variera utifrån ålder, närvaro och intresse. 

Vi kommer att arbeta utifrån några fasta aktiviteter

Följa året via en naturruta i vår närhet

Arbeta vidare med vår kompost

Konstruera några fågelholkar, sätta upp både på och utanför vår förskoletomt

Miniväxthus/odlingslådor ute och inne

Att utifrån varje aktivitet ta in erfarenheter/kunskaperna från bl.a läslyftet, barnens frågeställningar och  vår dokumentation som en grund för varje veckoplanering.

Att medvetet använda rollspel och dramatisera händelser utifrån våra aktiviteter och litteratur kopplade och passande till vår verksamhet.

 

Syfte och önskade resultat i process utan tidsangivelser

att under hela året utmana, inspirera och vara barnens medlärande

att utveckla barnens förståelse för skriftspråket kopplat till vårt tema

att vi pedagoger är engagerade runt både barnens lärande och vårt eget

att vi pedagoger utvecklar vår förmåga att förstå sammanhangen mellan natur, språk och matematiska begrepp

att vi pedagoger sätter samman natur, språk, matematik och kopplar dessa till drama och musik för att ge våra barn en större helhetserfarenhet

 

Utvärdering/uppföljning

utöver veckoplaneringens punkt om hur föregående veckas aktiviteter fungerade på individ och gruppnivå, denna punkt gäller självklart också oss pedagoger, tänker vi en större utvärdering utifrån våra syften en gång före sommaren och en gång före årets slut.

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: