👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De grå jättarnas fasa

Skapad 2016-12-14 08:56 i Sandlyckeskolan Båstad
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Bild Svenska
Vi ska lyssna på en ny novell från Novellklubben på Sveriges radio. Till varje avsnitt finns det frågor som ska besvaras.

Innehåll

Vi arbetar mot följande syfte ur kursplanen för ämnet svenska:

 

Vi ska lyssna på Novellklubben varje fredag och svara på frågor om texten.

Uppgifter

 • De grå jättarnas fasa - Recension

 • De grå jättarnas fasa - Recension

 • De grå jättarnas fasa - Recension

 • De grå jättarnas fasa - Del 1

 • De grå jättarnas fasa - Del 2

 • De grå jättarnas fasa - Del 3

 • De grå jättarnas fasa - Del 4

 • De grå jättarnas fasa - Del 5

 • De grå jättarnas fasa - Recension

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv

Matriser

Sv Bl SvA
De grå jättarnas fasa

-->
Du har ännu inte uppnått godtagbara kunskaper och är på väg mot godtagbara kunskaper
-->
Du har uppnått godtagbara kunskaper och är på väg mot en högre nivå
-->
Du har uppnått en högre nivå och är på väg mot en ännu högre nivå
-->
Du har uppnått en ännu högre nivå och är på väg mot en ännu högre nivå.
Framställa bilder
Eleven kan ännu inte framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Skrivregler
I texterna använder eleven ännu inte grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet utan säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Läsförståelse
Eleven kan ännu inte göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kan ännu inte kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget och visar ännu inte grundläggande läsförståelse.
Eleven kan göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Eleven kan göra utvecklade kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar god läsförståelse
Eleven kan göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar mycket god läsförståelse.
Budskap och upplevelser
Eleven kan ännu inte, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt kan ännu inte på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen