Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Politiska ideologier

Skapad 2016-12-14 10:55 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Vi fördjupar oss i de politiska ideologierna, liberalism, konservatism och socialism. Vi studerar ideologierna ur ett historiskt perspektiv och hur de förändrats över tid.

Innehåll

Mål

Målet med arbetsområdet är att du ska

 • känna till och förstå de ideologier vi går igenom
 • förstå vad en ideologi är och kunna redogöra för 
 • förstå hur människor är olika beroende på världssyn
 • utveckla din förmåga att diskutera, jämföra och resonera
 • lära dig viktiga begrepp inom arbetsområdet 

Innehåll och arbetssätt

Visste du att dina åsikter om samhället säkerligen utgår ifrån någon ideologi? Nu fördjupar vi oss i ideologierna.

Vi studerar de klassiska ideologierna Liberalism, Konservatism och Socialism lite närmare. Vad utmärker dem? Var kommer de ifrån och hur har de utvecklats över tid? Detta är frågor vi bland annat kommer att belysa.  

Syfte

De politiska ideologierna ger dig ett större djup i din politiska förståelse och hjälper dig också att förstå vår omvärld lite bättre.

Hur arbetar vi?

Genom värderingsövningar möter du etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter. I olika uppgifter, som görs både individuellt och i mindre grupp, utvecklar du din begreppsförståelse och förmåga att diskutera och resonera, jämföra, samt se likheter och skillnader mellan de olika ideologierna. 

Redovisning

Du visar vad du har lärt dig i ett skriftligt test, där du ska jämföra (se likheter och skillnader) några av ideologierna med varandra, samt använda tillhörande begrepp i dina redogörelser och resonemang.

För bedömning se matris nedan.

Uppgifter

 • Vårt parti

 • Begrepp

 • Ne uppgift 2.2.1 politik och ideologier

 • Instuderingsuppgift

 • Övning 3.1.1. Statsskicket

 • 3.2.1 Riksdagen INSTUDERINGSUPPGIFT

 • Quiz om partierna

 • Test politiska ideologier

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Ideologier och demokrati

Enkla samband, till viss del underbyggda argument, enkla resonemang
Förhållandevis komplexa samband, relativt väl underbyggda argument, utvecklade resonemang
Komplexa samband, väl underbyggda argument, välutvecklade resonemang
Fakta och samband
Förmågan att redogöra för ideologierna, se samband (hur saker och ting hänger ihop) och förklara hur olika strukturer är uppbyggda.
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Begrepp
Förmågan att använda ord och begrepp som hör till arbetsområdet.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: