Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No åk 1

Skapad 2016-12-14 15:50 i Ljungbyskolan Falkenberg
Vi ska under några veckor lära oss mer om djuren i skogen. Lära oss de vanligaste vinterfåglarna småkryp, groddjur och insekter. Du ska få kunskap om vad en insekt är och dess kännetecken. Insekternas olika delar samt deras livscykler. Vad behöver vi för att må bra? Det ska vi ta reda på.
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Naturvetenskap vad kul!

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Under åk 1 kommer eleverna arbeta

 

 

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att göra en bedömning genom din förmåga att:

- Kunna känna igen några av våra vanligaste insekter.

- Känna till vad som kännetecknar en insekt.  

- Känna till och berätta om grodans, fjärilens och skalbaggens livscykler.

- Jämföra för att hitta likheter och skillnader mellan djuren. 

- Du ska veta vad du behöver för att må bra

- Jämföra de olika årstiderna och veta de olika årstidernas egenskaper. 

- Du ska även känna igen enkla mekanismer i din vardag.

Jag kommer att göra en bedömning under och efter arbetets gång genom diskussioner, dialoger och olika arbetsuppgifter.

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

- Se på filmer

- arbeta i häften

- Vara ute i naturen och undersöka

- Diskutera

- Analysera

- Rita och måla

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  Bi   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  Bi   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: