Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på matematik 4A. Kap,5 Almanackan, klockan och tidsskillnad.

Skapad 2016-12-15 09:17 i Herrestadsskolan Uddevalla
Arbetet pågår v 14 och framåt Arbetet sker en dag i veckan parallellt med andra kapitel Eleverna jobbar utifrån individuella arbetsscheman
Grundskola 4 Matematik

När är det? Hur lång tid tar det? Hur lång tid är det tills vi slutar?

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet

Vi arbetar med klockan, digitalt och analogt.

Vi arbetar med hur man kan använda en almanacka för att söka olika typer av information och beräknar hur lång tid det är mellan två tillfällen.

Vi tränar på att omvandla tidsenheter. 

Vi arbetar med hur året är uppbyggt ( månader, veckor, dagar ).

Vi utvecklar våra kunskaper om hur man kan skriva datum på flera olika sätt, vad är ett personnummer och hur skriver vi det?

Såhär kommer vi arbeta

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar i klassen.

Eleverna kommer att få arbeta i par med olika uppgifter, både praktiska och teoretiska.

Vi kommer arbeta i vår mattebok samt uppgifter på chromebooks.

 

Eleverna bedöms utifrån delaktighet på lektioner samt resultat på tester som är kopplade till kapitlet.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik år 4-6

Problemlösning

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
 • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
Lösa problem
Tid
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Beskriva tillvägagångssätt
Problemlösning om tid
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt.
Resonera kring rimlighet
Tid
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatets rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatets rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatets rimlighet i förhållande till problemsituationen.

Begrepp och uttrycksformer (matematiskt språk)

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
 • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
Känna till matematiska begrepp
år, dygn, kvartal, månad, vecka, halvtimme, skottår, timme, kvart, sekund, datum, minut
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använde dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använde dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använde dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Beskriva matematiska begrepp
år, dygn, kvartal, månad, vecka, halvtimme, skottår, timme, kvart, sekund, datum, minut
Eleven kan även beskriva begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.

Matematiska metoder

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
Geometri
Avläsning och beräkning av tid
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom geometri med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom geometri med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom geometri med mycket gott resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: