Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2016-12-15 11:40 i Sofiebergsskolan Halmstad
Vi ska på olika sätt undersöka vattnets olika former: fast, flytande och gas samt visa på övergångarna mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning. Dessa kunskaper använder vi sedan i förståelsen kring hur vattnets kretslopp fungerar.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Syfte

Du ska lära dig mer om vad som är speciellt med vatten och hur det kan förvandlas till is (fast), vattenånga (gas) och rinnande vatten (flytande). Vattnet på jorden är samma vatten som på dinosauriernas tid. Hur kan det komma sig?

Innehåll

Vad ska jag lära mig?

Du ska på olika sätt försöka hitta svaren på de här frågorna:

Vilka egenskaper har vatten? 

Vilka former finns av vatten?

Hur kan vatten ändra form och vad påverkar det?

Hur fungerar vattnets kretslopp?

 

Hur ska jag lära mig?

Vi startar arbetsområdet vatten med att skriva en tanke karta kring vad du redan vet om vatten. Vi diskuterar sedan vidare i smågrupper och helklass och fyller på med den kunskap vi har tillsammans.

Vi går sedan igenom de viktiga begreppen och berättar om våra kunskapsmål och förmågor som vi ska träna inom arbetsområdet.

I halvklass drar vi kort med påståenden och frågor kring vatten där vi ännu mer funderar kring vad vi kan och behöver lära oss mer om.

Ni får arbeta med is-ägg i smågrupper. Grupperna ställer frågor kring ägget och ser även vad som händer när vi häller salt på. Här använder vi ett undersökande arbetssätt där vi utifrån era egna frågor och bekantar oss med begreppen smälta, stelna, fast och flytande form.

 Under hela arbetets gång ser vi filmer, läser faktatexter, utför egna och lär av experiment i helklass. Vi ställer hypoteser och analyserar det vi upptäcker och drar slutsatser av det vi ser.

 Vi dramatiserar vattnets faser, sjunger kretsloppssången och tillverkar ett armband med pärlor i syfte att befästa kunskapen om vattnets kretslopp.

Du får också en läxa som visar på kondensation och en annan där vi flippar med en film och ett experiment som handlar om begreppet avdunstning.

Hur kan jag visa vad jag har lärt mig?

I slutet av arbetsområdet får du och din arbetsgrupp utgå ifrån de centrala begreppen och skriva en text på datorn som förklarar vattnets kretslopp.  Du får sedan titta på vad du skrev i början på din tankekarta och se om du har lärt dig mer. Utifrån ASL- texten och ert samtal samt tankekartan bedömer vi om era kunskaper om arbetsområdet vatten är tillräckliga.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: