Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik läsår 2016/2017

Skapad 2016-12-18 12:48 i Stenbergaskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundsärskola 1 – 5 Matematik
Undervisningen är anpassad efter elevernas förmåga och förutsättningar inom matematikämnet.

Innehåll

Syfte:

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • lösa matematiska problem,
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Mål:

Elev ska kunna/känna igenom tal 1-20

Elev ska kunna/känna igen lägesord

Elev ska kunna/känna igen de geometriska objekten och begrepp

 

Hur (undervisning):

Eleven använder sig av läroböcker och olika mattespel/sagor.

Olika bänkjobb som är personligt utformade efter elevens förmåga. Eleverna kommer få uppgifter där de ska para ”lika” gällande geometriska former. Inslag av begrepp för de olika formerna infaller naturligt i samtalet/uppgiften.

Eleverna ska arbeta med lägesord genom olika spel och uppgifter som de genomför enskilt och med klasskamrater eller personal.

Vi kommer arbeta med 10-kamraterna och använda specifika kort innehållande kamraterna. Eleverna kommer spela Bingo med siffrorna 1-20.

Vi använder även kuber och plus-plus i undervisningen för att träna antalsuppfattning och de geometriska formerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • lösa matematiska problem,
  Ma
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal mellan 1 och 1000 och hur de storleksordnas, jämförs och delas upp. Hur de används för att ange antal och ordning.
  Ma  1-6
 • De fyra räknesätten och hur de kan uttryckas och visas med ord, konkreta material, bilder och symboler.
  Ma  1-6
 • Enheter och uttryck för tid, till exempel minut, igår, vecka.
  Ma  1-6
 • Sedlar och mynts namn och värde i relation till varandra. Digitala betalningssätt
  Ma  1-6
 • Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel över, under, framför och bakom.
  Ma  1-6
 • De geometriska objekten cirkel, kvadrat, rektangel och triangel. Hur de benämns och hur de ser ut.
  Ma  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att lösa enkla problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.
  Ma  E 6
 • Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 10.
  Ma  E 6
 • Dessutom medverkar eleven i att göra beräkningar och lösa additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1 – 100 med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning eller skiftliga räknemetoder.
  Ma  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Ma  E 6
 • Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 1000.
  Ma  C 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Ma  C 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: