Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

bromsar, kaross och chassi

Skapad 2016-12-18 20:44 i Erikslundsgymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Personbilsteknik
Kursen bromsar, kaross och chassi

Innehåll

 

 1. Bromsservo – Huvudcylinder
 2. Skivbromsar
 3. Trumbromsar
 4. Mekaniska/elektromekaniska bromsar
 5. Sensorer och aktuatorer i bromssystem
 6. Grundläggande bromsteori
 7. Demontering och montering av styrväxel
 8. Byte av styrservopump
 9. Byte av inre styrled
 10. Byte av hullager
 11. Byte av fjädrar och stötdämpare
 12. Bussningar i hjulupphängning och krängningshämmare
 13. Reparation av plåtskada
 14. Stenskottsreparation i vindruta
 15. Reparation av plastdetalj
 16. Rekonditionering

Uppgifter

 • Faktafilm om bromsar

 • Givare styrenhet

 • ABS

 • ABS broms fakta

 • 5.8 Skivbromsar

 • 5.10 Trumbromsar

 • 5.9 Bromsservo - Huvudcylinder

Matriser

Per
Bromsar kaross och Chassi

Teoretiskt
Praktiskt
Prov nivå1
Prov nivå2
Prov nivå3
1.Bromsservo-Huvidcylinder
2.Skivbromsar
3.Trumbromsar
4.Mekaniska/elektromekaniska bromsar
5.Sensorer och aktuatorer i bromssystem
6.Grundläggande bromsteori
7.Demontering och montering av styrväxel
8.Byte av styrservopump
9.Byte av inre styrled
10. Byte av hjullager
11.Byte av fjädrar och stötdämpare
12.Bussningar i hjulupphängning och krängningshämmare
13.Reparation av plåtskada
14.Stenskottsreparation i vindruta
15.Reparation av plastdetalj
16.Rekonditionering

Per
Bromsar,

Genomförande
Antal gånger
Bromsvätska – byte
Skivbromsbyte
Byte fram Byte bak
Byte bromsbelägg
Byte bromsbackar
Byte ABS enhet
Byte bromsrör
Byte bromsslang
Byte ABS sensor
Felsökning med diagnosverktyg
Felsökning byte bromsservo

Per
Erikslund Bromsar, kaross och chassi PERBRO0 - FTPER3

På väg mot
E
C
A
Eleven har ännu nått upp till kriterier för E
Eleven ger några exempel på och beskriver översiktligt funktionsprinciper för och konstruktioner av bromsar och chassikomponenter i personbilar och lätta transportfordon.
Eleven ger flera exempel på och beskriver utförligt funktionsprinciper för och konstruktioner av bromsar och chassikomponenter i personbilar och lätta transportfordon.
Eleven ger flera exempel på och beskriver utförligt och nyanserat funktionsprinciper för och konstruktioner av bromsar och chassikomponenter i personbilar och lätta transportfordon.
Eleven utför, i samråd med handledare och i bekanta situationer, enkel diagnos, service och reparation samt enkelt underhåll av bromsar, kaross och chassi i personbilar och lätta transportfordon. Dessutom utför eleven, i samråd med handledare och i bekanta situationer, byten av komponenter, detaljer och kringutrustning samt funktions- och säkerhetskontroll av bromsar, kaross och chassi i personbilar och lätta transportfordon.
Eleven utför, efter samråd med handledare och i bekanta och delvis nya situationer, diagnos, service och reparation samt underhåll av bromsar, kaross och chassi i personbilar och lätta transportfordon. Dessutom utför eleven, efter samråd med handledare och i bekanta och delvis nya situationer, byten av komponenter, detaljer och kringutrustning samt funktions- och säkerhetskontroll av bromsar, kaross och chassi i personbilar och lätta transportfordon.
Eleven utför, efter samråd med handledare och i bekanta och nya situationer, avancerad diagnos, service och reparation samt avancerat underhåll av bromsar, kaross och chassi i personbilar och lätta transportfordon. Dessutom utför eleven, efter samråd med handledare och i bekanta och nya situationer, byten av komponenter, detaljer och kringutrustning samt funktions- och säkerhetskontroll av bromsar, kaross och chassi i personbilar och lätta transportfordon.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet relevanta arbetsmetoder och relevant utrustning samt arbetar säkert och följer lagar, andra bestämmelser och kvalitetsnormer som gäller för arbetet.
I arbetet väljer och använder eleven med viss säkerhet relevanta arbetsmetoder och relevant utrustning samt arbetar säkert och följer lagar, andra bestämmelser och kvalitetsnormer som gäller för arbetet.
I arbetet väljer och använder eleven med säkerhet relevanta arbetsmetoder och relevant utrustning samt arbetar säkert och följer lagar, andra bestämmelser och kvalitetsnormer som gäller för arbetet.
Eleven använder med viss säkerhet svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem.
Eleven använder med viss säkerhet svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem.
Eleven använder med säkerhet svenska och engelska manualer samt digitala informationssystem.
I kommunikation med andra använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp.
I kommunikation med andra använder eleven med viss säkerhet tekniska begrepp.
I kommunikation med andra använder eleven med säkerhet tekniska begrepp.
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning. Dessutom samarbetar eleven för att nå planerade resultat. Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning. Dessutom samarbetar eleven och medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat. Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.
Eleven tar ansvar för kundens egendom samt för lokaler och verkstadsutrustning. Dessutom samarbetar eleven och medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat. Resultatet av elevens arbete är gott.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Ny rubrik

 • Per  -   Funktion hos och konstruktion av bromssystemet samt komponenter, detaljer och kringutrustning.
På väg mot
E
C
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: