Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Designa sopstation

Skapad 2016-12-19 13:38 i Glasbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 Teknik Slöjd Bild
Vi behöver er hjälp! Kan ni hjälpa oss att designa den coolaste och smartaste sopstationen någonsin, så att våra besökare kan slänga sitt skräp på rätt sätt?

Innehåll

Så här arbetar vi med arbetsområdet:

 • Vi samtalar om och diskuterar frågor om återvinning.
 • Vi tittar på filmer.
 • Vi läser faktatexter.
 • Vi gör skisser.
 • Vi skapar 3D-modeller av våra förslag.
 • Vi skriver loggböcker i vilka vi dokumenterar vårt arbete.
 • Vi skriver en teknisk rapport som sammanfattar vårt arbete.

Så här visar jag att jag kan:

 • Jag deltar i någon form av diskussion och samtal.
 • Jag skissar förslag på en sopstation.
 • Jag deltar i skapandet av basgruppens 3D-modell av sopstationen.
 • Jag skriver, enskilt samt tillsammans med övriga basgruppen, loggbok över arbetet.
 • Jag skriver, enskilt och tillsammans med basgruppen, en teknisk rapport.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6

Matriser

Tk Sl Bl
Designa sopstation

---------->
---------->
---------->
Genomföra arbeten
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
 • Tk  E 6
Med hjälp av pedagog gör jag en modell av gruppens förslag på hur sopstationen ska se ut.
Tillsammans med min grupp gör jag en modell av gruppens förslag på hur sopstationen ska se ut.
Tillsammans med min grupp gör jag en modell av gruppens förslag på hur sopstationen ska se ut. Jag är delaktig i att driva gruppens arbete framåt.
Formulera och välja alternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Bl  E 6
Med hjälp av pedagog ger jag något förslag på hur man skulle kunna designa en sopstation.
Jag ger ett förslag på hur man skulle kunna designa en sopstation.
Jag ger flera förslag på hur man skulle kunna designa en sopstation och ger en motivering till vilket förslag jag tycker är bäst.
Jag ger flera förslag på hur man skulle kunna designa en sopstation och ger flera motiveringar till vilket förslag jag tycker är bäst.
Dokumentera
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
 • Tk  E 6
Med hjälp av pedagog dokumenterar jag mitt arbete med en skiss.
Jag dokumenterar mitt arbete med en skiss. Jag dokumenterar även mitt arbete med ett foto av den färdiga modellen.
Jag dokumenterar mitt arbete med flera skisser. Jag dokumenterar även mitt arbete med flera foton som visar arbetsprocessen.
Jag dokumenterar mitt arbete med flera skisser. Jag dokumenterar även mitt arbete med flera foton som visar arbetsprocessen samt har förklarande texter till mina bilder.
Med hjälp av pedagog dokumenterar jag mitt arbete i en teknisk rapport.
Jag dokumenterar mitt arbete i en teknisk rapport.
Jag dokumenterar mitt arbete i en teknisk rapport som innehåller delarna kreativitet/originalitet, intresseväckande, informativ, källsortering och användarvänlig.
Jag dokumenterar mitt arbete i en teknisk rapport som innehåller delarna kreativitet/originalitet, intresseväckande, informativ, källsortering och användarvänlig. Jag motiverar varför min grupps sopstation är den bästa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: