👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande text -åk 4

Skapad 2016-12-20 09:52 i Valboskolan 4-6 Färgelanda
Planering av arbete med återberättande texter.
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Vi arbetar med återberättande texter.

Vi lär oss hur återberättande texter är uppbyggda med inledning, händelser i kronologisk ordning samt en avslutning. Vi lär oss vilka inledande tidsord som är vanliga och vad man ska tänka på när man planerar en återberättande text.

Arbetsområdet avslutas med att du själv skriver en återberättande text.

Innehåll

Förmågor

Du tränar på att utveckla din förmåga att

Centrala innehåll

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta tillsammans för att lära oss om den återberättande textens struktur.

Vi har skyltar i klassrummet där syftet, strukturen och de språkliga dragen synliggörs.
Vi kommer att göra olika övningar för att öva de olika delarna som är typiska.
Vi kommer öva oss på att analysera några återberättande texter samt återberätta med hjälp av bilder.
I slutet av området ska du skriva en egen återberättande text som utspelar sig på vikingatiden.

Kunskapsmål och bedömning

Du ska kunna

 • skriva en inledning
 • organisera innehållet
 • använda rätt tempus (preteritum)
 • variera och bygga ut meningarna
 • skriva en avslutning
 • planera och skriva en återberättande text på egen hand.

Du bedöms enligt matris nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Återberättande text

Grundläggande
Goda
Mycket goda
Du använder dig av olika tidsord i din berättelse.
Du kan med hjälp använda dig av olika tidsord. Du använder ett fåtal olika ord.
Du kan använda olika tidsord och du varierar dem.
Du kan använda dig av många olika tidsord och du varierar dem.
Rätt tidsform på verben i din text.
Du kan med hjälp använda dig av rätt form av verben, preteritum, i din text.
I din text är den största delen av verben i preteritum.
Du använder dig av rätt form av verben, preteritum, i din text.
Du har en kronologisk ordning i din text.
Du kan med hjälp skapa en kronologisk ordning.
De flesta stycken i din text kommer i en kronologiskordning.
Alla stycken kommer i kronologisk ordning.
Du har en inledning som ger svar på frågorna vem, var, vad och när (varför).
Du kan med hjälp skriva en inledning som ger svar på frågorna.
Du skriver en inledning som ger svar på de flesta frågorna.
Du skriver in inledning som ger svar på alla frågor.

Sv SvA
Checklista för en återberättande text.

Innehåll
Innehållet i min inledning svarar på frågorna vem, vad, var och när? (varför?)
Struktur
Jag följer strukturen för en återberättande text, med inledning, ett antal händelser och avslutning.
Jag har delat in texten i stycken som följer en kronologisk ordning.
Tempus
(tidsform av verben)
Jag använder preteritum i hela texten.
Språk
Jag använder stor bokstav och punkt.