Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vara låtskrivare Rydebäcks skola

Skapad 2011-03-01 20:31 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Vi ska skriva egna melodier och texter till en given ackordföljd
Grundskola 7 Musik

Innehåll

Mål beskrivning

Så här arbetar vi:

Du kommer tillsammans med andra eller individuellt att arbeta med en given ackordföljd (i C-dur) som möjliggör att du enkelt kan komma på egna melodier genom att spela på de rena tonerna. Denna melodi ska skrivas ner i notform på ett notblad med enkla notvärden eller paustecken. Här kan man i mån av tid använda sig av ett webbaserat program som heter noteflight. Det ska skrivas en text till "er låt". Låten ska framföras inför helklass eller för mig, läraren.

Bedömning

Elevens musikkunskaper utvecklas i växelverkan mellan aktivt musicerande och skapande och kontinuerlig tillämpning av ämnets grundläggande begrepp inom dessa aktiviteter. Bedömningen avser därför dels denna kunskap som helhet och dels de olika aspekterna av den.

I musicerande bedöms både den enskilda prestationen och elevens förmåga till samspel och interaktion med andra i musicerandet. Bedömning av elevens skapande i ämnet avser förmågan att använda sig av musik som personligt uttrycksmedel – individuellt och tillsammans med andra. Vidare skall elevens förmåga att analysera, värdera och ta ansvar för eget musicerande och skapande ligga till grund för bedömningen.

jag kommer att bedöma din förmåga att delta i gruppmusicerande om du väljer att arbeta med andra. jag kommer att bedöma din förmåga att använda tidigare kunskaper iform av notlära jag kommer att bedöma det enskilda men också det gemensamma musicerandet samt hur du tar ansvar över din utveckling samt gruppens. jag kommer att bedöma din förmåga att skapa ny musik iform av textarbete samt melodiskapande

Matriser

Mu
Musik bedömningsmatris Låtskrivare Kunskapsstaden Helsingborg

MUSIK BEDÖMNINGSMATRIS

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
SJUNGA
enskilt och i grupp, tillit till sin förmåga
Deltar i sångmoment i undervisningen. Har behov av handledning.
Sjunger i olika former av gemensam sång. Genomför momenten utifrån instruktioner.
Sjunger i mindre grupp eller enskilt, med en eller flera stämmor. Kan anpassa sig och har större säkerhet kring den egna sångförmågan.
Sjunger på en nivå som fungerar såväl i grupp som solistiskt. Sjunger självständigt och anpassar sången till olika sammanhang med ett personligt uttryck.
SPELA
enskilt och i grupp, tillit till sin förmåga
Deltar i enkelt melodi-, rytm- och ackordspel på instrument. Kan spela utifrån tydliga instruktioner. Har behov av handledning.
Spelar melodi, rytm och ackord på något/några instrument. Genomför momenten efter instruktioner.
Spelar melodi, rytm och ackord på instrument i olika former av musicerande. Kan anpassa sig och har större säkerhet kring den egna spelförmågan.
Spelar på en nivå som fungerar såväl i grupp som solistiskt. Spelar självständigt och anpassar musicerandet till olika sammanhang med ett personligt uttryck.
SKAPANDE
använda sig av musik som personligt uttrycksmedel – individuellt och tillsammans med andra.
Väljer metod och uttrycksform med handledning.
Sätter sin egen prägel på andras idéer.
. Använder kreativt och utvecklande sina kunskaper.
Använder kreativt och utvecklande sina kunskaper i olika sammanhang. Använder musiken som ett personligt uttrycksmedel i eget skapande
TILLÄMPA MUSIKKUNSKAPER
Använder ett fåtal musikaliska begrepp och funktioner som t.ex. melodi, takt, ackord i samtal och musicerande.
Använder grundläggande musikaliska begrepp och funktioner i samtal och musicerande.
Har förståelse för användandet av musikaliska begrepp och musikens symboler. Använder sitt kunnande i musikaliska sammanhang. Kan på ett självständigt sätt dra lärdom av tidigare erfarenheter och kan använda sitt kunnande i flera olika sammanhang.
Förstår och använder sig av grundläggande begrepp och musikaliska symboler vid sång och spel. Använder kreativt och utvecklande sina kunskaper. Drar lärdom av erfarenheter och tillämpa kunskaper i nya situationer och sammanhang.
SAMARBETE, SAMSPEL
Arbetar isolerat ifrån övriga i gruppen.
Deltar passivt i gruppen, och tillför ibland lösningar i samarbete med andra.
Deltar aktivt i gruppen, diskuterar och resonerar sig fram till olika lösningar i samarbete med andra.
Är aktiv och engagerad i grupprocessen, lyfter kvalitén på både innehåll och presentation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: