Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fågelholkar

Skapad 2016-12-20 12:55 i Hemsjö kyrkskola Alingsås
Alingsås kommunmall. Ändrad 160819.
Grundskola F – 3 Slöjd
Vi kommer under de första veckorna av vårterminen arbeta med att designa och bygga fågelholkar.

Innehåll

Arbetsområde:

Vi kommer under de första veckorna av vårterminen arbeta med att designa och bygga fågelholkar. Du kommer att behöva fundera över vilken fågel du vill anpassa din holk till samt hur den ska se ut (form och funktion). Ni kommer att få arbeta i par eller grupper och när holken är färdig ska vi sätta upp den i närheten av skolan och se om det flyttar in några fåglar.

 

Konkreta mål

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

På ett säkert sätt använda de verktyg som krävs för arbetet. Du ska även kunna namnen på de verktyg du använder.

Formge och framställa en fågelholk med hjälp av inspirationsmaterial, skisser, ritning samt instruktioner från lärare..

Berätta vad som gått bra och vad som gått mindre bra och vad du kunde gjort annorlunda. 

 

Undervisning:

Under den första lektionen kommer du att få skissa och göra ritning. Därefter kommer du att få bygga din holk med hjälp av handredskap. Du kommer att få göra en muntlig redovisning av ditt arbete (slöjdprocessen) och resultatet.

 

 

KOPPLA SYFTE, CENTRALT INNEHÅLL OCH KUNSKAPSKRAV UNDER KNAPPEN "LÄROPLAN" HÄR NEDAN.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.
  Sl  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: