Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att förebygga skador

Skapad 2016-12-20 15:01 i Tunets skola Borlänge
Genom att idrotta förbättrar man sin hälsa på många olika sätt men att idrotta kan också medföra risker att man skadar sig. Det är därför viktigt att känna till hur man på bästa sätt minskar riskerna för att olika skador uppkommer.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Du kommer i detta idrottsområde framför allt titta närmare på uppvärmningen, som en del i det förebyggande arbetet, för att minska risken för skador. Men du kommer också att få lära dig om fler saker som är viktiga att tänka på så att man inte skadar sig.

Innehåll

1. Teoretisk genomgång- förebyggande av skador.

I det här passet går vi in och tittar djupare på vad uppvärmning är, varför det är viktigt med uppvärmning och hur en uppvärmning kan se ut.

Vi lär oss också om att det finns fler saker att ta hänsyn till för att minska riskerna för skador.

T.ex. skyddsutrustning, teknik, rätt nivå, instruktioner, fair play.

2. Planering av och genomförande av egen uppvärmning

Ni kommer att tillsammans med kamrater ansvara för att hålla i en uppvärmning för klassen.

Under detta moment, planerar ni, genomför och utvärderar er uppvärmning.

Planering

Ni skriver och berättar vilka övningar ni kommer att göra och varför ni gör dem. Varje elev skriver (muntligt) berättar själva

Så här arbetar vi

Under vecka 3 och 4 arbetar vi med detta. Era egna uppvärmningar sprider vi däremot ut under flera veckor.

Läraren kommer att hålla en presentation om uppvärmning och att förebygga skador samt visa filmklipp.

Du kommer att få tillgång till en sammanfattning om uppvärmning och förebyggande av skador.

Du får dessutom tid till att förbereda din/er uppvärmning.

 

Så här bedömer jag dina kunskaper

Du får skriftligt redovisa dina kunskaper inom området under ett provtillfälle och bedöms utifrån detta.

Jag bedömer också din förmåga att i liten grupp, planera och genomföra en uppvärmning, samt motivera varför du väljer att göra just dessa övningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Förebygga skador

Kunskapskrav Att förebygga skador vid idrottande.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förebygga skador
Du kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Du kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Du kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är för- knippade med lekar, spel och idrotter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: