Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sva - Svenska som andraspråk F-3

Skapad 2016-12-20 15:20 i Parkskolan Ludvika
En pedagogisk planering för sva-elever i åk 1-3.
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk
Bedömningsunderlag för nyanlända elever samt elever som bedöms enligt kursplanen för svenska som andraspråk.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Här är en beskrivning av hur vi arbetar med våra sva-elever. Längst ner finns en matris över bedömningen.

Mål

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

Läsa: Vi tränar bokstävernas ljud. Vi läser olika slags texter tillsammans och samtalar om innehållet. Du läser olika texter inför en mindre grupp.

Skriva: Du bygger upp ord och skriver själv i arbetsboken eller med viss hjälp av vuxen.

Tala: Du berättar i mindre grupp och framför egna åsikter. Du deltar i samtal och svarar på frågor.

Lyssna: Du lyssnar på din lärare och kamrater när de berättar.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att arbeta med svenska som andraspråk i bl.a följande moment:
¤ bokstavsarbete med bokstävernas ljud och hur de formas.
¤ skrivning - meningar och texter i arbetsbok.
¤ läsning - högläsning och läsförståelse.
¤ muntligt - beskriva bilder/personer/känslor/saker/händelser.
¤ diskussion av olika ämnen samt arbete med Ipad.

 

Bedömning

Vad ska bedömas?

Med matrisens hjälp följer vi upp hur långt du kommit i din språkutveckling.

Hur ska det bedömas?

Du kommer att bedömas genom;
¤ observationer av läraren.
¤ ditt arbete med läsning.
¤ ditt arbete med skrivning.
¤ hur du kan beskriva bilder/händelser/saker/personer/känslor.
¤ hur du deltar i diskussioner.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Läsriktning samt bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet.
  SvA  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  SvA  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  SvA  1-3

Matriser

SvA
Svenska som andraspråk år 1-3

Läsa

Du kan läsa bokstävernas ljud, både versaler och gemener.
På väg
Kan
Du kan läsa ord med två och tre bokstäver.
På väg
Kan
Du kan läsa enkla meningar.
På väg
Kan
Du kan med flyt läsa bekanta texter.
På väg
Kan
Du kan förstå ganska bra vad du läser och återberättar det viktigaste.
På väg
Kan

Skriva

Du kan forma alla bokstäver.
På väg
Kan
Du kan skriva ord med två och tre bokstäver.
På väg
Kan
Du skriver med mellanrum mellan orden.
På väg
Kan
Du kan skriva enkla meningar med stor bokstav och punkt.
På väg
Kan
Du kan skriva en kortare text.
På väg
Kan
Du kan skriva en berättelse med enkel handling som hänger ihop.
På väg
Kan
Du kan söka söka information från en källa som någon visar dig och som du använder i en egen enkel faktatext.
På väg
Kan

Tala/lyssna

Du kan berätta om en händelse.
På väg
Kan
Du kan tala inför en känd grupp.
På väg
Kan
Du kan beskriva; ¤ saker ¤ personer ¤ känslor ¤ bilder
På väg
Kan
Du kan lyssna och förstå en muntlig instruktion.
På väg
Kan
Du kan lyssna när andra talar.
På väg
Kan
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: