Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Problemlösning

Skapad 2016-12-21 07:35 i Sofiebergsskolan Halmstad
Innehåll Planering matematik: Problemlösning Vad ska jag lära mig? Under årskurs 3 ska vi arbeta med att lösa olika matematikproblem. Hur ska jag lära mig? Vi kommer att... arbeta med problemläsningsuppgifter både praktiskt och teoretiskt. använda och träna in problemlösningsmodellen "Fingerfemman". arbeta med olika strategier för att lösa matematik problem. Hur ska jag visa vad jag har lärt mig? Du ska: göra diagnoser där du visar din förmåga inom det aktuella området. dokumentera lösningar av problem i form av bilder och symboler. delta i resonemang utifrån dina och andra elevers tal och lösningar. kunna använda dig av aktuella begrepp i problemlösning.
Grundskola 3 Matematik
Du skall få träna på att lösa problem genom att använda olika begrepp och träna på olika metoder. Du skall också kunna förklara din tanke när du löser ett problem själv eller tillsammans med andra.

Innehåll

 

 Vad ska jag lära mig?

 • Du ska lära dig lösa enkla problemlösningar som handlar om vardagsnära saker.
 • Du ska kunna välja ut och använda en strategi som passar till problemet.
 • Du ska kunna beskriva hur du kommit fram till lösningen och kunna se om svaret är rimligt

 

Hur ska jag lära mig?

 • Genom att arbeta med problemlösningsuppgifter både praktiskt och teoretiskt.
 • Genom att använda problemlösningsstrategier till exempel  "Fingerfemman".
 • Genom att resonera kring matematiska begrepp.
 • Genom att använda de fyra räknesätten.

 

Hur ska jag visa vad jag har lärt mig?

 • Genom att dokumentera lösningar av problem i form av bilder och symboler.
 • Genom att delta i resonemang utifrån dina och andra elevers tal och lösningar.
 • Genom kunna använda dig av aktuella begrepp som vi arbetar med.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: