👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den hemliga uppdragsgivaren

Skapad 2016-12-21 14:57 i Martin Koch-gymnasiet Hedemora
Gymnasieskola 9 Design
Som designer är det uppdragsgivaren som väljer dig, inte tvärt om.

Innehåll

I vår tid har det blivit allt viktigare att värdera vår konsumtion. Vad är det vi slänger egentligen? Kan någons sopor vara någon annans skatter?

En känd svensk person kontaktar just dig för ett hemligt designeruppdrag. Personen ger dig i uppdrag att göra om ett redan befintligt objekt. Det objekt du får är något speciellt och högt värderat av personen. Den hemliga beställaren vill att just du ska göra om det betydelsefulla objektet så att detta känns nytt och modernt samt passar uppdragsgivarens personlighet. Objektet ska uppdragsgivaren sedan bära under en känd prisutdelning/galakväll.

Uppdragsgivaren har dock följande krav: Du som designer ska förhålla dig till en hållbar utveckling och belasta miljön så lite som möjligt. Du har också en begränsad tid på dig och slutprodukten ska på ett kreativt sätt spegla uppdragsgivaren. Då arbetsgivaren under tiden som projektet genomförs inte befinner sig i Sverige så behöver du på egen hand göra research på uppdragsgivaren.

Sist men inte minst, du får inte under några omständigheter röja uppdragsgivarens identitet under uppdraget.

Tid

Deadline v. 38 (Galakväll med prisutdelning)

Arbetssätt – Hur jobbar vi?

Vi kommer använda oss av boken Design 1.

Vad – Vi ser designprocessen huvudsakligen ur designerns perspektiv. Vi jobbar med en enkel version av designprocessen där du huvudsakligen intar designerns produktiva del, men det är ändå viktigt att du i det här skedet känner till designprocessens olika delar. Du tillverkar ett objekt av förslagvis återvunnet material till en specifik uppdragsgivare.

Hur – Du behöver göra en personanalys och på så sätt undersöka och reflektera kring personen. Du behöver ställa dig själv frågor som gör att du får fram vad som är unikt med personen och föremålet du fått. Du kommer att göra en bildpresentation av designprocessens olika delar med koncentration på designerns inspiration, produktion och diskussion.

Varför – I uppgiften får du snabbt komma in i ett designermässigt problem där målgrupp, material, tid och användning är begränsningen. Kunskaper i designprocessen kan sedan appliceras på andra områden, t.ex. om du någon gång ska starta ett eget företag eller sälja en produkt. Designprocessens olika delar kan också liknas vid svenskämnets verktyg för läsförståelse: ”upptäcktsresaren”, ”reportern”, ”detektiven” och ”nyhetsuppläsaren”. Genom din process övar du dig också i att se samhälleliga sammanhang.

 

 

Lycka till!

Isabell

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Kunskaper om design samt förmåga att analysera och värdera design ur olika aspekter.
  Des
 • Förståelse av människors olika behov och förutsättningar att hantera och samspela med produkter och miljöer.
  Des
 • Kunskaper om design och designerns roll historiskt, samhälleligt, ekonomiskt, kulturellt, miljömässigt och tekniskt.
  Des
 • Kunskaper om designprocessen och förmåga att genomföra en designprocess.
  Des
 • Förmåga att välja och värdera information från olika källor.
  Des
 • Färdigheter i att visualisera förslag två- och tredimensionellt.
  Des
 • Förmåga att utvärdera sin process och sitt resultat.
  Des
 • Centralt innehåll
 • Produktutveckling utifrån olika aspekter, till exempel målgruppers ekonomiska, ergonomiska, estetiska, funktionella och sociala behov.
  Des  -
 • Design och designerns roll i samhället med fokus på människors olika behov och förutsättningar, till exempel utifrån genus eller funktionshinder.
  Des  -
 • Introduktion i designprocessens olika delar. Dessa är problemformulering, marknadsundersökning, funktionsanalys, kravspecifikation, faktainsamling, idégenerering, skiss, modellarbete, analys, presentation och utvärdering.
  Des  -
 • Källor av olika slag i ett designprojekt.
  Des  -
 • Material och tekniker för två- och tredimensionell visualisering av idéer, till exempel skisser och ritningar samt modeller i olika material.
  Des  -
 • Modeller för analys och värdering av egna och andras idéer.
  Des  -
 • Presentation av idéer med bild, ritning, modell, skrift och tal.
  Des  -
 • Grundläggande projektarbetsmetodik, till exempel projektplan, val av metod och redovisningsform i ett designprojekt.
  Des  -