Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbete om Magnetism

Skapad 2016-12-22 10:56 i Östra skolan Söderhamn
Vi arbetar med magnetism.
Grundskola 5 Fysik

Innehåll

Bedömning

* Jag kommer att bedöma din förmåga att 

 • beskriva magneters egenskaper och dess användning i hemmet och samhället i nutid och genom historien
 • använda ord och begrepp nedan i rätt sammanhang
 • planera och genomföra en undersökning 
 • dokumentera dina undersökningar med text och bild

* Du kommer att få visa vad du lärt genom att skriftligt och muntligt redogöra för ovanstående mål.

 

Mål

Du ska efter arbetet veta följande

 • vad som menas med Magnetism och hur det fungerar i enkla drag

 • vilken nytta vi kan ha av magnetism i vardagen

 • vilken betydelse magnetismens haft genom historien

 • hur människan kan dra nytta av jordens magnetfält för att navigera

 • hur en kompass fungerar och hur man kan använda den

 • att det finns en nord- och sydpol på magneter och hur de påverkar varandra.

  Ord och begrepp

 • permanentmagnet och elektromagnet
 • magnetisk Nordpol/Sydpol
 • magnetiskt kraftfält
 • malm

Arbetssätt/ undervisning

 • genomgångar
 • läsa faktatexter
 • se film
 • arbeta laborativt
 • träna på att följa instruktioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6

Matriser

Fy
Magnetism

Känner till:
Kan med viss hjälp
Känner mig säker på
Förklara muntligt hur en magnet fungerar
Kan redogöra för var man kan hitta magneter i vardagen
Skriftligt/blid på hur en magnet fungerar
Berätta om några historiska personer vi lärt om som har en koppling till magnetism.
Kan förklara de begreppsord vi har använt oss om när vi har arbetat med magnetism
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: