Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eldorado 5B, kap. 7 Koordinater, omkrets och area, cirkelns omkrets, samt tid.

Skapad 2016-12-22 12:51 i Almtunaskolan Uppsala
Här i detta kapitel ska ni arbeta både med fältkoordinater och koordinater för skärningspunkter och jämförelser mellan dessa. Du ska lära dig hur du kan räkna ut omkrets och area på olika geometriskafigurer, även hur du ska göra för att räkna ut en cirkels omkrets. Du lära dig att läsa av tidstabeller av olika slag, beräkna tidsskillnader och storleks ordna tider.
Grundskola 5 Matematik
Här i detta kapitel ska ni arbeta både med fältkoordinater och koordinater för skärningspunkter och jämförelser mellan dessa. Du ska lära dig hur du kan räkna ut omkrets och area på olika geometriska figurer, även hur du ska göra för att räkna ut en cirkels omkrets. Du ska lära dig att läsa av tidstabeller av olika slag, beräkna tidsskillnader och storleks ordna tider.

Innehåll

Koordinater, omkrets och area, cirkelns omkrets, samt tid.

Här i detta kapitel ska ni arbeta med tre delområden: 

 

Koordinater:
- Fältkoordinater och koordinater för skärningspunkter och jämförelser mellan dessa.

Omkrets och area:
- Räkna ut omkrets och area på olika geometriska figurer, även hur du ska göra för att räkna ut en cirkels omkrets.

Tid: 
- Du ska lära dig att läsa av tidstabeller av olika slag, beräkna tidsskillnader och storleks ordna tider.

 Arbetssätt:

Genomgångar.
Enskilt, par och grupparbete.
Räkna i matte-boken och andra skriftliga uppgifter.
Diagnoser.
Titta på filmer och diskutera olika uppgifter enskilt, par och i grupp.
Skriftligt avslutande prov.

 

Bedömningsformer:

Fördiagnos
Enskilt, par och grupparbete.
Exit tickets.
Skriftligt prov. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Eldorado 5B, kap. 7 Koordinater, omkrets och area, cirkelns omkrets, samt tid.

Ny nivå
Ny nivå
Matematiska metoder
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Olika uttrycksformer
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Matematiska begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Matematiska resonemang
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget. I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: