Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering fokusområde matematik vt -17

Skapad 2016-12-22 13:19 i Bifrost förskola Mölndals Stad
Förskola
Under vårterminen kommer vi att fokusera på matematik. Vi ser att barnen är intresserade av att räkna, bygga och av skapande aktiviteter och genom dessa och vårt Pippi-tema vill vi hjälpa dem att upptäcka matematiken i vardagen.

Innehåll

Mål: Vad vill vi ska hända?

Barn är av naturen nyfikna och vetgiriga och i sin lek strävar de efter att förstå sin omvärld. För att barn ska förstå de sammanhang de är involverade i behöver de utveckla sin förmåga att upptäcka, använda och kommunicera matematik i vardagliga och för dem meningsfulla sammanhang. Det kan till exempel vara att spela spel, lägga en pärlplatta, sortera föremål eller räkna leksaker.

Vårt lärandefokus kommer att vara att ge barnen möjlighet och förutsättningar att upptäcka och sätta ord på matematiken som finns runtomkring. För att göra detta stimulerande och lustfyllt tar vi hjälp av Pippi och hennes vänner.

 

Vilka arbetssätt och metoder ska användas?

Utifrån barnens intresse kommer vi att fokusera på matematiken i vår vardag och utifrån vårt Pippi-tema.
Vi kommer att:

- arbeta med jämförelseord och lägesord
- arbeta med räkning och antal
- upptäcka mönster och samband - upptäcka matematik i de böcker vi läser.

Har vi någon matematik på Rågfältet? Vi samtalar och reflekterar tillsammans med barnen och skapar " mattemiljö "
Vi arbetar med Takk( tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) och tecknar siffror och ord som hör till måltiderna, kläder, färger mm.
På samlingen innan lunch ska barnen få nya sånger och ramsor med anknytning till temat. Tillsammans med Temafigurerna kommer barnen även att få en inblick i hur man tex räknar i andra länder. 

Barnen kommer att få möjlighet att göra varsin maraccas. Vilka former använder vi då? Hur många makaroner behövs för att de ska låta?

Hur kan barnen påverka innehållet och utförandet?

Genom att lyssna på barnens tankar, funderingar och tidigare erfarenheter gör vi barnen delaktiga i sitt eget lärande. Vi låter barnen kontinuerligt ta del av sina egna lärprocesser genom att tillsammans med barnen utvärdera olika lärandesituationer.

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas?

  • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer under tiden och vid olika lärandesituationer. 
  • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området. 
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring vad vi har lärt oss under veckan som gått. Detta gör vi på tisdagar då alla barnen är här.
  • Vi lägger ut det vi gjort på Unikum för att få föräldrarna delaktiga i det vi gör, samt ge dem möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn. 

Hur gick det?

Utifrån barnens intresse har vi fokuserat på matematiken i vår vardag och utifrån vårt Pippi-tema.
Vi har arbetat med jämförelseord och lägesord med hjälp av vårt matematikhus och i leken. Barnen har varit nyfikna och visat intresse av att lära sig mer. Vid olika lärsituationer har barnen utmanats i sin matematiska utveckling. Barnen har tränat sin taluppfattning, räknat med addition och subtraktion samt fått en förståelse för likhetstecknets betydelse.

Barnen har utvecklat sin förmåga att upptäcka mönster och samband när de till exempel har pärlat pärlplattor, tränat på att känna igen och benämna olika geometriska former.

Vid boksamtal har vi tillsammans med barnen upptäckt matematiken i de böcker vi har läst. Vi har ställt utmanande frågor som stimulerar barnen att tänka ett steg längre. I vilken ordning händer det? Hur lång tid tar det? Hur många ballonger ser ni? Kan det finnas fler som vi inte ser?

Vad fungerade/fungerade inte?

Barnen har varit nyfikna och engagerade och vi kan se en utveckling i deras matematiska förmåga genom deras sätt att ställa frågor och vilja att lära sig mer.

Vi önskar att vi kontinuerligt hade gjort barnen delaktiga i sina egna lärprocesser i större utsträckning än vad vi har hunnit med.

 

Hur går vi vidare?

Vi fortsätter att utmana barnen i sina matematiska förmågor utifrån vår planering. Till hösten 2017 vill vi se över hur vi kan göra barnen delaktiga i sitt eget lärande i större utsträckning. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: