👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska - läsa, förstå, redogöra och reflektera över det lästa

Skapad 2016-12-30 10:10 i Påarps grundsärskola Helsingborg
Utveckling av läsförståelse, läsningen är baserad på utvalda, åldersanpassade tidningsartiklar/kapitelböcker/böcker som motsvarar elevens nivå i språket.
Grundsärskola 7 – 9 Engelska
Vi tittar på avsnitt på UR-skola engelska. Vi läser texter och jobbar i tillhörande arbetsböcker.

Innehåll

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå innehållet i talad engelska och i olika texter,
  En
 • reflektera över livsvillkor och kulturella företeelser i områden där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Filmer och dramatiserade berättelser för unga.
  En  7-9
 • Beskrivande och informerande texter som förekommer i vardagen, till exempel instruktioner och nyhetsartiklar.
  En  7-9
 • Berättande texter
  En  7-9

Matriser

En
Engelska läsförståelse

Läsa

E
C
A
1
Uppfatta
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
2
Redogöra
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agerar urifrån budskap och instruktioner i innehållet.
3
Strategier för läsförståelse
Eleven kan välja och använda sig av någon strategi för läsning för att underlätta sin förståelse av innehållet i texter.
Eleven kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning för att underlätta sin förståelse av innehållet i texter.
Eleven kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning för att underlätta sin förståelse av innehåll i texter.