Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på Matematik 5A kap 5 Beräkningar decimaltal och problemlösningar

Skapad 2017-01-02 12:25 i Gemensamt i Falun Falun
Grundskola 5 Matematik
I det här arbetsområdet kommer du att utveckla dina kunskaper om huvudräkning, överslagsräkning och skriftliga räknemetoder med tal i decimalform. Du ska också få träna på att formulera egna problem och olika metoder för att lösa problem.

Innehåll

 Det här ska du få lära:

Du ska utveckla din problemlösningsförmåga genom att:

-formulera och lösa problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet.

- tolka enkel muntlig och skriftlig information med matematisk innehåll.

- tolka resultat och dra någon relevant slutsats.

- reflekterar över och bedömer resultatets rimlighet vid överslagsräkning, huvudräkning och skriftliga räknemetoder.

Begreppsförmåga

Visa, använda och uttrycka kunskaper om:

-kapitlets begrepp

- restens innebörd vid division, minnessiffra.

 

Metodförmåga

- använda fler fungerande metoder för att utföra beräkningar med enkla tal i decimalform vid huvudräkning och överslagsräkning.

- använda fungerande skriftliga  metoder för att utföra beräkningar med enkla tal i decimalform

- välja och använda relevanta räknesätt i olika situationer. 

- tolka  vad ett matematiskt uttryck kan innebära och skriver en räknehändelse till ett uttryck, till exempel 36/4=9; 5x14 = 70

-använda likhetstecknet och ungefär lika med  korrekt vid beräkningar.

- formulera egna problemlösningsuppgifter.

 

Kommunikations och resonemangsförmågan

-beskriva/redovisa kunskaper om beräkningar med decimaltal och problemlösning med olika uttrycksformer,  till exempel med bilder, ord eller matematiska symboler och växla mellan dessa.

- föra enkla resonemang om rimligheten i ett resultat.

- ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang om beräkningar med decimaltal och problemlösning.

 

Så här ska du få jobba!

 - lyssna på genomgångar.

 - diskutera både parvis och i helklass.

 - arbeta i Koll på matematik.

 - andra aktiviteter, tex strävor, elevspel.

Så här ska du få visa!

Genom att:

 - aktivt delta i det dagliga arbetet på lektionerna.

 - vara delaktig i muntliga diskussioner och resonemang.

 - göra test efter kapitlet.

Matriser

Ma
Beräkningar decimaltal och problemlösning

På väg mot godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Högre nivå
Begrepp
addition, subtraktion, multiplikation och division, överslagsräkning, ungefär lika med, problemlösningsmetoder, formulera egna problem
- använder kapitlets begrepp.-
- restens innebörd vid division, minnessiffra
Problemlösning
- formulerar och löser problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet.
- tolkar enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll.
- tolkar resultat och drar någon relevant slutsats.
reflekterar över och bedömer resultatets rimlighet vid överslagsräkning, huvudräkning och skriftliga räknemetoder.
Metod
- använda fler fungerande metoder för att utföra beräkningar med enkla tal i decimalform vid huvudräkning och överslagsräkning.
- använda fungerande skriftliga metoder för att utföra beräkningar med enkla tal i decimalform
- välja och använda relevanta räknesätt i olika situationer.
-använda likhetstecknet och ungefär lika med korrekt vid beräkningar.
- formulera egna problemlösningsuppgifter.
- tolka vad ett matematiskt uttryck kan innebära och skriver en räknehändelse till ett uttryck, till exempel 36/4=9; 5x14 = 70
Kommunikation, resonemang
- beskriver/redovisar kunskaper om med olika uttrycksformer t ex. bilder, ord eller matematiska symboler och växlar mellan dessa.
- föra enkla resonemang om rimligheten i ett resultat.
- ställer frågor, framför och bemöter matematiska resonemang om beräkningar med decimaltal och problemlösning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: