Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rävens planering Experiment/Matematik TSS fsk 17

Skapad 2017-01-03 13:04 i Nyponbackens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Februari 2017 Experiment

Innehåll

Förskolorna i Södra Sandby har varje barns framtid I sin HAND för en likvärdig utbildning. Värdeorden beskriver vilka värden som uppskattas i våra förskolor. De fungerar som inspiration för hur vi ska behålla och utveckla det vi ser som värdefullt. Värdeorden, med sina förklaringar, är vägledande för hur arbetet ska utföras, hur olika situationer hanteras i vardagen och för att nå uppsatta mål.


I HAND
Inkludering - alla är värdefulla och mångfald är en tillgång


Hållbarhet - varaktigt lärande i en organisation som skapar förutsättningar för utveckling och kvalitet


Ansvar - ett eget ansvar som sträcker sig lite längre


Nyfikenhet - utmana barnen genom produktiva frågor som utgår från barnens erfarenheter


Delaktighet-  kollegiala lärandet, barn-barn, barn – vuxna, vuxna-vuxna

 

1. Kunskapsområde

Vi har valt ett läroplansmål från vardera område Normer och värden, Utvecklings och lärande och Barns inflytande.

I Normer och värden fokuserar vi på att barnen ska få respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. 

I Barns inflytande fokuserar vi på att barnen utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter.

I Utveckling och lärande arbetar vi med att alla barn ska utveckla sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

 2. Var är vi?

Så här tar vi reda på vilka erfarenheter och förmågor barnen har kring valt kunskapsområde:

Genom samtal med barnen tar reda på vad deras förförståelse är och vad de är nyfikna på inom kemi och fysik.

3. Var ska vi?

Detta är exempel på vad barnen gör när de fått ett nytt kunnande kring valt kunskapsområde:

Barnen får kunskap och ett sammanhang hur saker och ting hänger i hop i naturen.

De naturvetenskapliga arbetssättet, Ställa hypotes, genomföra experiment, ställa ny hypotes, göra nytt experiment, fundera över resultatet.

Begrepp i naturvetenskapen som t.ex. kemi, fysik, hypotes, klorofyll, kretslopp m.m

Alla ska vara delaktiga och framföra sina åsikter i gruppen.

Genom att öka sina förståelse för naturen får barnen respekt för allt levande.

4. Hur gör vi?

Dessa metoder och arbetssätt vill vi använda oss av:

Utför enkla experiment, ställer hypoteser innan och resonerar kring resultatet.

Fortsätter samtalen med barnen och deras intressen hur experimenten ska fortsätta.

Ta reda på vad barnen är nyfikna på.

5. Hur gick det?

Mall att använda vid arbetslagsplaneringarna:
Uppföljningsmall, finns i GAFE/TSS fsk pedagogisk mapp

Mall att använda när temat är slut:
Utvärderingsmall, finns i GAFE/TSS fsk pedagogisk mapp

 

Kopplingar till läroplanen

  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: