👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Temaarbete "mein Haus"

Skapad 2017-01-03 23:31 i Tuna skola Uppsala
Grundskola 8
Beschreibe dein Haus! Wo liegt es? Wie gross ist es? Wie ist dein Zimmer? (Der Sprung 3, Kapitel 5)

Innehåll

Syfte

Under arbetet ska du utveckla din förmåga att

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Undervisningsmål

Målet med arbetet är att du ska:

 • läsa texter som handlar om hus och boende.
 • lära dig nya ord och uttryck som har med ämnet att göra.
 • göra en presentation av ditt eget hus, nu eller i framtiden
 • blir bätte på att använda dig av prepositioner
 • träna dig i att bearbeta och förbättra en text.
 • presentera ditt hus muntligt.
 • bli bättre på att använda hjälpmedel för att förstå och göra dig förstådd, t.ex. ordbok.

Arbetsområde

Din uppgift är att presentera ditt hus (nu eller i framtiden) både skriftligt och muntligt för en kompis.

 Arbetssätt

Du ska göra en presentation som innehåller både text och bild. Du arbetar med texter i textboken och övningar i övningsboken, som du har valt för att få nödvändiga kunskaper så att du kan genomföra din presentation.

Minimum:

 • Text A + B inkl ”Aufgaben” i textboken
 • B, C och D i övningsboken
 • Träna prepositioner: övningsboken s 138 -139

I presentationen av ditt hus använder du dig av ord och uttryck du har mött under det tidigare arbetet. Du inkluderar bilder i presentationen.

 

Du har följande läxor:

 • v 47: 15 glosor från kapitlet eller som du har tagit reda på själv.
 • v 48: förhör på prepositioner som kräver ackusativ, och sådana som kräver dativ.

Bedömning

se matrisen

 

 

Matriser

Moderna språk (språkval)

Bedömningen avser

 • M2   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
Betyget F
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Förmåga att
• förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Förmåga att
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Förmåga att
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Förmåga att
• använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.