Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik år 6

Skapad 2017-01-04 14:40 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Förpackningar; historiskt, nutida, framtida Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 6 Teknik
Arbete med förpackningar.

Innehåll

Syfte/ mål

Teknik

Genom undervisning i ämnet teknik skall eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • analysera drivkraften bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
 • värdera konsekvenser av olika teknikval
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar

 

 Konkretisering av de mål eleverna ska nå i arbetsområdet

Konkretisering av de mål eleverna ska nå i arbetsområdet

 1.  Förstå mjölkförpackningens utveckling, från mjölkhink till våra dagars mjölkkartonger (hink, glasflaska, tetraeder, brik pak m.fl) samt kunna berätta om fördelar och nackdelar som detta har inneburit för människor, samhället och miljön.
 2. Undersöka och analysera olika typer av mjölkförpackningar som används idag
 3. Kunna jämföra och ta ställning till för- och nackdelar med våra dagars förpackningar samt veta vad som händer med förpackningarna när de är tomma.
 4. Ge ett eget förslag till hur man kan använda någon ”gammal” förpackning till ett nytt ändamål samt formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.
 5. kunna göra en beskrivning om hur man viker en tetraeder

 

 

Bedömning

 1. Kunna redogöra för de olika stegen i mjölkförpackningens historia samt redogöra för drivkraften bakom teknikutvecklingen samt hur detta har påverkat oss.
 2. Kunna identifiera och analysera tekniska lösningar på olika typer av mjölkförpackningar, utifrån ändamålsenlighet och funktion.
 3. Ta ställning till för- och nackdelar med våra dagars förpackningar samt veta vad som händer med förpackningarna när de är tomma.
 4. Kunna redogöra för skillnaden mellan återvinning, återanvändning, deponering och kompostering.
 5. Låta någon följa en egen beskrivning om hur man viker en tetraeder och kontrollera om personen förstår instruktionen.

Uppgifter

 • Att arbeta med förpackningar!

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: