Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Leksaksfabriken

Skapad 2017-01-04 17:31 i Uggleskolan F-3 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 Svenska
I arbetet med leksaksfabriken får du träna dig att berätta, lyssna och förstå. Tillsammans kommer vi att starta en leksaksfabrik där vi får nya uppdrag varje vecka av vår direktör Kim Leksaksson.

Innehåll

Mål

 

Du ska kunna:

 • uttrycka dig så att andra förstår det du berättar och kunna lyssna aktivt när någon annan berättar.
 •  berätta vad du tycker och tänker och kunna lyssna på andras åsikter.
 • skriva ord och kortare texter.
 

Undervisning

Undervisningen kommer att bestå av:

 • berättelsen om Leksaksfabriken med tillhörande uppdrag.

 

Arbetssätt

Tillsammans kommer vi att:

 • läsa och diskutera historien om Professorn, Ferran och Rex.
 • prata om svåra ord i texten när vi läser.
 • fundera tillsammans över vad som kommer att hända och prata om de frågor som klassen har.
 • arbeta med uppdrag som vi får.
 • arbete i mindre och större grupper.
 

Bedömning

Lyssna: följa med och lyssna aktivt när någon läser eller berättar något. 

Skriva: ord och korta texter.

Tala: berätta i grupp, återberätta en händelse eller saga så att andra förstå vad du menar, beskriva och förklara olika saker så att andra förstår vad du menar samt tala om vad du tycker och lyssna på andras åsikter

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3

Matriser

Sv
Matris - Leksaksfabriken

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva
Du skriver korta ord med stöd av en pedagog eller av bokstavsstöd.
Du skriver längre ord och några meningar på egen hand.
Du skriver längre texter på egen hand. Du använder punkt och stor bokstav i dina texter.
Tala
Du berättar med stöd av en pedagog eller en kompis.
Du berättar på egen hand så att andra förstår vad du menar.
Du berättar på egen hand så att andra förstår vad du menar och du gör ofta kopplingar till egna erfarenheter.
Lyssna
Du lyssnar aktivt till viss del när andra läser eller berättar något.
Du lyssnar aktivt när andra läser eller berättar något. Du visar att du lyssnar aktivt genom att t.ex. titta på den som talar.
Du lyssnar aktivt när andra läser eller berättar något. Du visar att du lyssnar aktivt genom att t.ex. titta på den som talar och du ställer frågor som rör innehållet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: