👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism och buddism

Skapad 2017-01-05 09:44 i Ornäs skola Borlänge
Ämnesområdet behandlar hinduism och buddism.
Grundskola 9 Religionskunskap
Du ska få lära dig mer om hinduism och buddism.

Innehåll

Innehåll

Efter detta arbetsområde ska du:

 • Känna till religionernas ursprung och utbredning.
 • Ha grundläggande kunskaper om de olika religionernas läror och heliga skrifter samt hur dessa kommer till uttryck i livsregler, högtider, ceremonier och riter.
 • Kunna se likheter och skillnader mellan religionerna.
 • Kunna se kopplingar mellan samhälle och religion.

 

Undervisning och bedömning

Vi kommer studera de olika religionerna genom att:

 • Gemensam och individuell läsning
 • Diskussioner
 • Instuderingsfrågor
 • Titta på filmer

Bedömning: Diskussioner och inlämningsuppgiften.

 

Sidor i häftet:

Hinduism: 236-256

Buddism: 280-302

Filmer:

 

 Tips för jämförelse mellan religioner:

http://assets.ne.se/animation/packages/interaktivt/religion/74344_varldsreligion.html

 

Använd matrisen för att sätta mål för ditt lärande.

 

Begrepp:

Hinduism: karma, kast, brahmin, daliter (oberörbara) reinkarnation, samsara, moksha, sanskrit, Brahmnan, atman, meditation, dharma, puja, kremering

Buddism: stupa, nirvana, meditation, reinkarnation, karma, bodhisattwa, kremering, Dalai Lama.

koppling till läroplan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
  Re  E 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Re  E 9
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Re  E 9

Matriser

Re
Hinduism & Buddism

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Kunskaper
 • Re  C 9
Du har ännu inte baskunskaper om hinduism och buddism. Du beskriver ännu inte viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar.
Du har grundläggande kunskaper om hinduism och buddism. Du beskriver viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar. Du känner till någon religiös skrift i båda religionerna. Du förstår och kan förklara några av de centrala begreppen. Du kan ge exempel på en högtid för respektive religion och varför man firar den. Hinduism: Du kan enkelt förklara de fyra punkterna som utgör kärnan i den hinduiska tron. Du känner till någon gud inom hinduismen. Du kan berätta varför Ganges har en viktigt religiös betydelse. Buddism: Du kan berätta lite om Siddharta Gautama. Du kan enkelt beskriva vad som menas med den gyllene medelvägen och den åttafaldiga vägen.
Du har goda kunskaper om de två religionerna. Du förklarar och visar på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. Du känner till någon religiös skrift i båda religionerna och vet lite vad de handlar om. Du förstår och kan förklara flera av de centrala begreppen och kan visa hur några av dem hänger ihop. Hinduism: Du kan förklara de fyra punkterna som utgör kärnan i den hinduiska tron. Du känner några gudar inom hinduismen. Buddism: Du kan berätta om Siddharta Gautama och se sambandet mellan hans liv och tanken om den gyllene medelvägen. Du kan beskriva vad som menas med de fyra sanningarna och den åttafaldiga vägen.
Du har mycket goda kunskaper om religionerna. Du förklarar och visar på samband och ser generella mönster mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna. Du känner till flera religiösa skrifter i båda religionerna och vet vad de handlar om. Du förstår de flesta begreppen och kan visa hur de flesta av dem hänger ihop på ett välutvecklat sätt (samband). Hinduism: Du kan resonera utförligt kring de fyra punkterna som utgör kärnan i den hinduiska tron. Du känner flera gudar inom hinduismen. Buddism: Du kan berätta om Siddharta Gautama och se sambandet mellan hans liv och tanken om den gyllene medelvägen. Du kan beskriva vad som menas med de fyra sanningarna den och den åttafaldiga vägen.
Likheter och skillnader i olika sätt att tro
 • Re  C 9
Du kan ännu inte diskutera på ett enkelt sätt om likheter och skillnader mellan olika sätt att tro.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om likheter och skillnader mellan olika sätt att tro. Du kan i diskussionen ge tre exempel på likheter och/eller skillnader mellan hinduism och buddism. Du kan dessutom ge ett exempel på en skillnad eller likhet inom någon religion.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om likheter och skillnader mellan olika sätt att tro. Du kan i din diskussion ge flera exempel på likheter och skillnader mellan religionerna. Du kan dessutom ge tre exempel på skillnader eller likheter inom religionerna (olika inriktningar).
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om likheter och skillnader mellan olika sätt att tro. Du kan i din diskussion ge flera exempel på likheter och skillnader mellan religionerna. Du kan dessutom ge exempel på skillnader och likheter inom religionerna (olika inriktningar). OBS! Glöm inte att utveckla ditt resonemang. Att bara punkta upp likheter och skillnader räcker inte.
Religionen i samhället
 • Re  C 9
Du ser inte kopplingen mellan religion och samhälle
Du ser hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden. Du beskriver enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. Du känner till var i världen de flesta som bekänner sig till religionen lever. Du beskriver på ett enkelt sätt hur kastsystemet i Indien fungerar och varför. Du kan berätta något om munkarnas roll inom buddismen. Du känner till något om kvinnans situation i Indien.
Du ser hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden. Du beskriver förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Du kan beskriva och resonera kring kastsystemets orsaker och konsekvenser för individer ur olika kaster. Du kan redogöra för och reflektera kring kvinnans roll inom hinduismen och situation i det indiska samhället.
Du ser hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden. Du beskriver komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Du kan beskriva och resonera utförligt kring kastsystemets orsaker och konsekvenser för individer ur olika kaster och hur samhället i stort påverkas av detta. Du kan resonera kring händelser och/eller företeelser där religionerna har påverkat/påverkats av samhället som tex. kvinnans roll i Indien.
Livsfrågor och identitet
Du kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Du kan föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.