Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling, återbruka en t-shirt

Skapad 2017-01-05 16:09 i Svaleboskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
LPP Mall Svaleboskolan
Grundskola 5 Slöjd
”Slit och släng”-trenden gör att sopbergen runt om i världen bara växer. Men det är inte alltid nödvändigt att kasta saker, istället kan man tillverka någonting annat av dem. VAD? Med återbruk menas att man gör något nytt av gamla saker. Man tar helt enkelt tillvara på produkter som inte längre används. I det här arbetet ska du skapa något nytt av en använd t-shirt. VARFÖR? Återbruk är bra för miljön, till och med bättre än återvinning. När man återbrukar en vara så sparar man den energi som skulle ha krävts för att bryta ner produkten och sedan göra något helt nytt av den. HUR? Utifrån en t-shirt och din idéskiss kommer du att skapa en kasse/påse som får ditt personliga uttryck.

Innehåll

Syften för arbetsområde eller ämnet

Arbetsområdet ska ska ge dig möjlighet att:

  • utveckla kunskaper om hur man hanterar och återanvänder material för att främja en hållbar utveckling och visa respekt för vår gemensamma miljö.
  • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

Undervisningens innehåll: Vad?

Din uppgift under det här arbetet är att du ska sy om en använd t-shirt till en kasse/påse samt ge den ett personligt uttryck. Om du blir snabbt färdig med kassen får du skapa valfritt föremål av en t-shirt. Du ska använda din fantasi och kreativitet tillsammans med dina kunskaper i textilslöjd, samtidigt som du lär dig att arbeta för hållbar utveckling då du återanvänder en använd t-shirt som material.

Du ska också dokumentera slöjdprocessen.

 

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi startar arbetsområdet med att prata om varför vi arbetar med återbruk och hur vi kan göra för att minska negativ miljöpåverkan. 

Din kasse/påse kan hjälpa till att minska världens ”plastberg”. Plastnedskräpningen är ett stort miljöproblem för världen. 

Så här skriver Naturskyddsföreningen i sin rapport Allt du (inte) vill veta om plast från 2014: ”Få miljöproblem i världen är så märkbara som plastnedskräpning. Så gott som vart man än reser så ser man spår av människors närvaro i form av plastskräp” http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/rapporter/Plastrapporten.pdf 

Sveriges radio skrev följande i februari 2016: ”I de stora oceanerna flyter enorma plastberg runt, och även längs de svenska kusterna står plastpåsar för en mycket stor del av nedskräpningen. Vid Bohuskusten flyter det iland tonvis med skräp varje år, och plastkassar är utan konkurrens den största kategorin.” http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6357718

För att bli inspirerade tittar vi på olika arbeten/bilder. Din uppgift blir att ta med en använd t-shirt, göra en skiss på hur du vill förändra den till en kasse/påse med ditt personliga uttryck och sedan praktiskt genomföra uppgiften (sy kassen/påsen så att den blir som du tänkt dig).

Du kommer arbeta utefter din planering och din idéskiss med handledning av läraren. Du ska även dokumentera din slöjdprocess. Börja med att förklara hur du tänker göra för att din t-shirt ska bli en kasse/påse och vilka material du behöver. I slutet av varje lektion skriver du en kort kommentar om vad du har gjort. Du ska även skriva vad du ska fortsätta med nästa lektion. När ditt arbete är klart kommer du även att få göra en värdering av ditt arbete.

Centrala begrepp

 Sy i töjbara tyger, dekorera, symaskin, klippa och återbruk.

Kunskapskrav (för år 6)

 De kunskapskrav vi arbetar mot är att:

  • kunna formge och framställa enkla slöjdföremål utifrån instruktioner.

  • använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt

  • utveckla sina idéer.

  • välja tillvägagångssätt och motivera sitt val

  • värdera sin arbetsinsats.

Bedömning

Bedömningen görs kontinuerligt under hela arbetsprocessen genom exempelvis observationer, samtal och dokumentation. Förmågorna som bedöms är lika med kunskapskraven vi jobbar mot (se ovan samt matris nedan) och på vilket sätt du gör detta.

Utvärdering

Vi kommer att utvärdera kontinuerligt under arbetets gång. Det sker skriftligt eller muntligt individuellt eller i grupp.

 

Matriser

Sl
Hållbar utveckling, återbruka en t-shirt

Nivå 1
Nivå 2
Formge och framställa slöjdföremål
Du gör du en enkel skiss på din kasse/påse. Du tillverkar den av en använd t-shirt och du gör det på ett ganska noggrant sätt med hjälp av instruktioner
Du gör en skiss på din kasse/påse. Du tillverkar den av en använd t-shirt och du gör det på ett noggrant sätt med hjälp av instruktioner
Använda handverktyg, redskap och maskiner
Du kan använda symaskinen på ett säkert sätt och det fungerar ganska bra i enkelt slöjdarbete
Du kan använda symaskinen på ett säkert sätt och det fungerar bra i enkelt slöjdarbete.
Välja tillvägagångssätt och motivera ditt val utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
Du håller reda på dina saker och hjälper till att fundera ut vad nästa steg i ditt arbete ska bli.
Du tar ditt arbete framåt på egen hand och vet vad ditt nästa steg ska bli.
Utveckla idéer
Du kan hjälpa till att utveckla idéer med kassen/påsen med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan utveckla dina idéer med kassen/påsen med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Redovisa din arbetsinsats
Du skriver enkelt om hur du har arbetat och hur det har påverkat resultatet av kassen/påsen.
Du skriver utvecklat om hur du har arbetat och hur det har påverkat resultatet av kassen/påsen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: