👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Visualisering av en färg

Skapad 2017-01-05 17:27 i Martin Koch-gymnasiet Hedemora
Gymnasieskola Design

Innehåll

 

Det som avgör om vi kan uppleva vår omvärld är just vår förmåga att kunna se ljus och färg. Färger och ljusförhållanden påverkar vår uppfattning, huruvida en miljö känns trygg, inbjudande och behaglig, eller osäker, frånstötande och tråkig.

Det är just färg och ljus som formar vår upplevelse och bygger vår föreställning om rummet och nästan varje föremål eller bild kan analyseras och diskuteras ur färg och ljussynpunkt. Genom att utveckla våra kunskaper om färg och ljus kan vi förstå och påverka vår upplevelse av omgivningen.

 

Tid

2 lektioner + redovisning

 

Arbetssätt – Hur jobbar vi?

Under arbetet med den här arbetsuppgiften ska du välja en färg som du sedan ska visualisera i en tvådimensionell bild. I uppgiften bör du undersöka vilken betydelse färgen har och låta detta ligga till grund för din visualisering.

I din redovisning ska du kunna förklara de val du gjort i din visualisering utifrån form, design, text, typsnitt och bild. Du presenterar ditt arbete på ett professionellt sätt!

 

Syfte – Vad tränar vi?

Under kursen Design 1 ska vi utveckla våra kunskaper inom designområdet. Under arbetsuppgiftens gång kommer vi att närma oss samt utveckla våra kunskaper i designprocessen och vår förmåga att genomföra den. För att gör detta möjligt kommer vi att arbeta två- och tredimensionellt, utforska och arbeta med olika material och utvärdera våra processer och resultat.

 

Lycka till!

Isabell

Uppgifter

  • Använda bilder och slutresultat

  • Feedback och reflektion