👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompositionsövning

Skapad 2017-01-05 18:18 i Martin Koch-gymnasiet Hedemora
Gymnasieskola Design
Uppgift i komposition med temat - Motstånd.

Innehåll

 

"Komposition (latin composiʹtio ’sammansättning’, ’sammanställning’, ’anordning’, av compoʹno ’ställa samman’, ’sätta ihop’, ’dra samman’, ’foga samman’, ’ordna’ m.m.),sammanställning av former m.m. till en grundval för den konstnärliga helheten. Inom litteraturen innebär termen komposition planmässig disposition av verkets olika delar för att helheten ska komma till sin rätt.

En bilds komposition avser dess övergripande indelning, gruppering, balans och samspel eller motsättningar mellan dess former inom helheten. Konstnärer utformar ofta kompositionen i början av arbetet med en målning eller skulptur som en stomme med linjer på ett skisspapper eller direkt på duken, innan de går vidare i gestaltningen med hjälp av färgval och formbildning. Men lika ofta uppstår kompositionen under arbetets gång." 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/komposition-(2)

Tid

3 lektioner inkluderat redovisning

 

Arbetssätt – Hur jobbar vi?

Under arbetet med den här arbetsuppgiften kommer vi att diskutera och studera propagandaaffischer från nu och då. Du kommer sedan själv testa att göra en digital affisch av endast cirklar, fyrkanter och streck samt färgerna röd, svart och vit. Du ska också inkludera ordet MOTSTÅND i bildytan. En stor inspiratör för uppgiften är den ryska avantgardisten El Lissitskys affischer från 1900-talets början.

 

Syfte – Vad tränar vi?

Under kursen Design 1 ska vi utveckla våra kunskaper inom designområdet. Vi kommer i det här projektet analysera och värdera design ur olika aspekter. Vi kommer också att öka vår förståelse för hur människors behov ser ut samt vilka förutsättningar olika människor har att hantera och samspela med olika miljöer.

Under projektets gång kommer vi att närma oss samt utveckla våra kunskaper i designprocessen och vår förmåga att genomföra den. För att gör detta möjligt kommer vi att arbeta två- och tredimensionellt, utforska och arbeta med olika material och utvärdera våra processer och resultat. Genom att på egen hand göra research om uppdragsgivaren kommer du behöva värdera information från olika källor.

 

Lycka till!

Isabell

Uppgifter

  • Introduktion till uppgiften