Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No vt-17 åk 1 Vattnets egenskaper och dess olika former, enkla lösningar och blandningar

Skapad 2017-01-06 09:20 i Trönningeskolan Halmstad
Du ska under arbetet få lära dig om vattnets egenskaper och dess former. Vi ska göra enkla lösningar och blandningar som vi sedan ska dela upp i olika beståndsdelar.
Grundskola 1 Teknik NO (år 1-3)
I det här arbetsområdet kommer du få lära dig mer om vattnets egenskaper och vattnets olika former. Du kommer arbeta med vattnets kretslopp och göra enkla försök med vatten. Vi kommer rita skisser på vattnets kretslopp för att sedan bygga en enkel modell som visar kretsloppet. Du kommer göra enkla lösningar och blandningar för att sedan arbeta med filtrering och avdunstning.

Innehåll

Syfte

Se kopplingar nedan.

Vi kommer att göra enkla undersökningar om vatten och dokumentera dessa på olika sätt.

Vi kommer också att läsa faktatexter om vatten, titta på film och diskutera tillsammans.

 

Centralt innehåll

Se kopplingarna nedan.

Begrepp som du kommer att arbeta med är..

 • fast
 • flytande
 • gasform
 • avdunstning
 • filtrering
 • kretslopp
 • lösningar och blandningar
 • skisser och modeller (teknisk lösning)

Kunskapskrav

Se kopplingar nedan.

 Under arbetets gång ska du:

 • utföra enkla undersökningar om vatten 
 • berätta om någon egenskap vattnet har utifrån dina iakttagelser
 • berätta om vattnets kretslopp
 • bygga en enkel modell av vattnets kretslopp
 • separera lösningar med hjälp av avdunstning och blandningar genom filtrering
 • dokumentera dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer som tex rita skisser, skriva korta texter, fotografera m.m.

 

Bedömning/dokumentation

Under arbetets gång kommer du kontinuerligt bedömas utifrån muntliga samtal och hur du dokumenterar. Jag iakttar hur du använder begreppen och hur du förklarar dem. Jag tittar på hur du genomför undersökningar och hur du deltar i att bygga en modell av kretsloppet. Du dokumenterar på ditt eget sätt genom bilder, enkla texter och foto.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: