Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska, Food, Good Stuff B, vt 17, år 7

Skapad 2017-01-08 12:54 i Torpskolan Lerum
Grundskola 7 Engelska
During this working area we will work with the theme "food" from different angles (synvinklar).

Innehåll

Syfte

Att utveckla språket i tal och skrift och därmed utöka elevernas tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Konkreta mål

 • utveckla språket ( t ex ordförråd) i vardagliga situationer (mat)
 • få insyn och reflektera över olika engelsktalande länders matkultur 
 •  anpassa texter efter avsändare och mottagare
 •  utveckla förmågan att samtala, diskutera och argumentera på målspråket
 • utveckla språkliga strategier för att bidra till och aktivt kunna medverka i samtal
 • olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften

Det här jobbar vi med

 • olika kortfilmer/clip om mat
 • översätter recept
 • läser/lyssnar på texter och arbetar med dem i övningsboken (Good Stuff och Tough Stuff)
 • "food" relaterade glosor bearbetas genom övningar och att de sätts i meningar samt diskuteras
 • söka material på nätet och i andra medier
 • muntlig presentation i grupp
 • muntliga samtal/interaktion i grupp
 • diskussionsfraser och strategier för att komma vidare i samtal
 • göra jämförelser mellan matkulturer och egna erfarenheter och kunskaper.
 • kamratrespons

Bedömning

 • muntlig presentation i grupp ( här får du chansen att använda feedback från den förra muntliga presentationen ni gjorde med filmrecensionen av Frankenweenie.  Gå tillbaka i Unikum under planeringen "Horror" och läs  feedback på nytt.

 

 •  Muntliga samtal- diskussion/interaktion om matrelaterade frågor (även etiska frågor kring mat/föda), sker gruppvis  med närvarande pedagog.

 

 

Uppgifter

 • Muntlig presentation Food - similarities and differences

 • Muntliga samtal-diskussion/interaktion

Matriser

En
Bedömningsmatris för muntlig presentation- engelska

E
C
A
Muntlig framställning - presentation
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Muntlig framsställning - presentation
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
företeelser och jämförelser
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

En
Utvecklingsmatris engelsk muntlig interaktion (samtal-diskussion)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Vilja och förmåga att delta i ett samtal
Du tar inga initiativ och för inte samtalet vidare trots lärarens/kompisens stöd.
Du besvarar frågor med ett eller några få ord. Du ställer ibland en enkel följdfråga, t.ex. what do you mean, can you explain more
Du tar enkla språkliga initiativ. Du ställer t.ex. frågor men lyssnar inte alltid på vad som sägs.
Du tar ansvar för att samtalet fungerar genom att ställa frågor, lyssna på svaren och reagera på det du hör
Du driver på samtalet. Du hittar på nya saker att säga eller fråga om. Du samtalar fritt och naturligt.
Manus
Du har nästan hela ursprungstexten med överstrykningar och ändringar framför dig. Du är helt beroende av ditt manus.
Du har en renskriven text framför dig och försök till stödord. Du läser innantill och tittar inte upp.
Du har bearbetat ditt manus/dina manuskort som nu innehåller stödord och nyckelmeningar. Du behöver fortfarande läsa innantill, men tittar upp ibland.
Du kan hantera manuskort och tittar i dem emellanåt mer som stöd.
Du berättar fritt och självständigt och använder manus på ett ledigt sätt.
Flyt (och förmågan att lösa språkliga problem)
Du har svårt att få fram vad du vill ha sagt.
Du talar hackigt och gör många avbrott.
Du talar bitvis med flyt.
Du talar oftast med flyt.
Du uttrycker dig ledigt med stort flyt och säkerhet.
Uttal
Du uttalar orden fel, så att man inte förstår vad du menar.
Du klarar uttal av enklare ord.
Du uttalar de flesta ord korrekt, men är osäker på vissa ord.
Du uttalar orden korrekt.
Intonation
Din intonation ligger långt ifrån målspråkets (t.ex. låter det svenskt eller entonigt)
Din intonation påverkas till viss del av svenskan.
Din intonation närmar sig målspråkets.
Du har fångat melodin på målspråket!
Ordförråd dvs ord och uttryckekt
Du har stora brister i ordförrådet och du faller in på svenska.
Du gör dig med vissa svårigheter förstådd.
Du gör dig förstådd med ett enkelt vardagligt språk.
Du uttrycker dig varierat och använder ord och uttryck på ett riktigt sätt.
Du har ett mycket stort, varierat och korrekt ordförråd. Du använder specialuttryck som är typiska för språket.
Grammatik (meningsbyggnad och struktur)
Du har stora svårigheter att sätta ihop meningar på ett korrekt och begripligt sätt.
Du gör grammatiska fel som ibland förstör förståelsen.
Du gör grammatiska fel som inte förstör förståelsen.
Du gör inga stora grammatiska fel.
Du gör endast ett fåtal grammatiska småfel.
Ord och fraser vi arbetat med
Du använder inga av de ord och fraser vi arbetat med.
Du använder något ord/fras som vi arbetat med.
Du använder några av de fraser vi arbetat med
Du använder flera olika ord och fraser vi arbetat med och skapar språklig variation
Du använder många olika ord och fraser vi arbetat med och skapar språklig variation

En
Bedömningsmatris för muntlig interaktion- engelska (samtal/diskussion

E
C
A
Muntlig interaktion -samtal/diskussion
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Muntlig interaktion- samtal/diskussion
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: